Młodzież Zapobiega Pożarom

Horodło

Reklamy

Kontynuując wieloletnią tradycję Wójt Gminy Horodło i Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Horodle przeprowadził XXXIII edycję gminnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

***

Konkurs odbył się w dniu 19 marca 2010 roku w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Horodle.

Do rywalizacji w Turnieju przystąpiło 22 osoby w trzech grupach wiekowych:
* I grupa – uczniowie szkół podstawowych,
* II grupa – uczniowie szkół gimnazjalnych,
* III grupa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

W roli obserwatorów uczestniczyli opiekunowie – osoby przygotowujące zawodników do Turnieju. Nad właściwym przeprowadzeniem gminnego OTWP czuwała trzyosobowa komisja w składzie:
1. Przewodniczący – kapitan Piotr Bartko przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Hrubieszowie;
2. Sekretarz – Paweł Bednarczuk – pracownik Urzędu Gminy Horodło;
3. Członek Komisji – Piotr Szymusiak – Komendant Gminnej OSP w Horodle.

W wyniku uzyskania najwyższej punktacji z testów jurorzy ustalili kolejność zajętych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych:

Szkoła Podstawowa ( I grupa wiekowa):
* I miejsce – Dorota Bajerczak – Szkoła Podstawowa w Kopyłowie,
* II miejsce – Aleksandra Brzozowska – Szkoła Podstawowa w Hrebennem,
* III miejsce – Karolina Modrecka – Szkoła Podstawowa w Strzyżowie.

Gimnazjum (II grupa wiekowa):
* I miejsce – Jakub Chomik – Gimnazjum Publiczne w Strzyżowie,
* II miejsce – Krystian Juźwiak – Zespół Szkół w Horodle /Gimnazjum Publiczne/,
* III miejsce – Maciej Romak – Zespół Szkół w Horodle /Gimnazjum Publiczne/.

Szkoła ponadgimnazjalna (III grupa wiekowa):
* I miejsce – Konrad Dudek – Zespół Szkół /LO Horodło/,
* II miejsce – Michał Mochnaczewski – Zespół Szkół /LO Horodło/,
* III miejsce – Kamil Nowaczewski – Zespół Szkół /LO Horodło/.

Zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, zaś pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia ufundowane przez Wójta Gminy Horodło – Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Horodle.

Etap powiatowy OTWP odbędzie się 26 marca 2010 roku o godz. 1100 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 34,

Z gminy Horodło zakwalifikowali się do niego następujący uczniowie:

* Grupa I – Dorota BAJERCZAK – Szkoła Podstawowa w Kopyłowie.
* Grupa II – Jakub CHOMIK – Gimnazjum Publiczne w Strzyżowie.
* Grupa III – Konrad DUDEK – Zespół Szkół – Liceum Ogólnokształcące w Horodle.

Organizator Turnieju – Wójt Gminy Horodło oraz współorganizator: Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Horodle kierują słowa uznania do naszej młodzieży za chęć zdobywania bardzo rozległej wiedzy z zakresu szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej. Serdecznie dziękujemy dyrektorom szkół za udział w eliminacjach oraz nauczycielom i opiekunom za włożony wysiłek w przygotowanie uczestników do turnieju. Słowa podziękowania kierujemy do Pana Komendanta Powiatowego PSP w Hrubieszowie za pomoc w przeprowadzeniu turnieju oraz Panu Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Horodle za udostępnienie sali widowiskowej.

Zwycięzcom życzymy sukcesów w kolejnych etapach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Horodle
Paweł Bednarczuk

***

Info i foto:
UG Horodło

Zdjęcia »