Montowanie rusztowań – czy to dobrze wynagradzana praca?

Monterzy budują i demontują rusztowania niezbędne do rozpoczęcia prac na wysokościach. Są potrzebni na placach budowy, w miejscach remontów, renowacji oraz w halach produkcyjnych. Osoby zatrudnione na tym stanowisku muszą wykazać się sprawnością fizyczną, posiadać specjalistyczną wiedzę i konieczne uprawnienia. Czy montowanie rusztowań to dobrze płatne zajęcie?

Reklamy

 

Ile można zarobić?

Monter rusztowań zatrudniony w firmie funkcjonującej na terenie Polski otrzymuje comiesięczne wynagrodzenie wysokości 2800 złotych brutto (jest to średnia wysokość zarobków). Pensja najgorzej opłacanych monterów niekiedy nie przekracza 2200 złotych brutto. Najwyższe wynagrodzenia, zarezerwowane dla doświadczonych fachowców, to najczęściej wypłaty powyżej 4300 złotych brutto miesięcznie. Znacznie więcej można zarobić za granicą – w Szwecji, Norwegii i Szwajcarii.  

Od czego zależy wysokość zarobków?

Wynagrodzenia oferowane monterom rusztowań w dużej mierze są uzależnione od wykształcenia, stażu pracy, posiadanych umiejętności i zaświadczających o nich certyfikatów. Nie bez znaczenia pozostaje również region zatrudnienia, wielkość firmy oraz typ jej kapitału. Branża budowlana, zarówno w Polsce jak i poza jej granicami, od kilku lat sygnalizuje zwiększone zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Poszukiwani są specjaliści ze ściśle określonych dziedzin, stąd tak ważne w przypadku kandydatów na stanowisko montera rusztowań okazuje się odbycie kursów uprawniających do wykonywania zawodu oraz dalsze doskonalenie wiedzy i kompetencji.

Ryzyko w pracy montera

Montowanie rusztowań jest ryzykownym zajęciem. Wśród niebezpieczeństw związanych ze specyfiką zawodu można wskazać bycie narażonym na upadki z dużej wysokości, porażenia prądem (jeżeli niewłaściwie zabezpieczono przewody elektryczne), zawalenia się konstrukcji i kontuzje. Osoba pracująca jako monter rusztowań noszą ciężkie metalowe i drewniane elementy konstrukcyjne, pełnią swoje obowiązki w trudnych i stresujących warunkach. Jednak posiadanie specjalistycznej wiedzy, regularne odbywanie szkoleń BHP i utrzymywanie dobrej kondycji psychofizycznej pozwalają uniknąć większości zagrożeń.

Wyższe zarobki uzależnione od podnoszenia kwalifikacji

Monterzy rusztowań mogą doskonalić swoje umiejętności i rozszerzać zakres wiedzy poprzez uczestnictwo w kursach oraz samodzielne dokształcanie się, na przykład dzięki lekturze czasopism branżowych. W przypadku pracy za granicą przydatna okazuje się znajomość języków obcych, przede wszystkim angielskiego. Czynne prawo jazdy kategorii B również okazuje się sporym atutem. Podnoszenie kwalifikacji i ustawiczny samorozwój zwiększają nie tylko konkurencyjność na rynku pracy, ale też gwarantują szansę na uzyskiwanie wyższych wynagrodzeń i awansów.

Praca montera jest wymagająca i ryzykowna, przynosi jednak satysfakcjonujące zarobki. Dłuższy staż oraz doskonalenie umiejętności dodatkowo podnoszą wysokość pensji. Jeśli szukasz dobrze wynagradzanego zajęcia, sprawdź oferty pracy jako monter rusztowań w praca.money.pl.

 

fot. mat. sponsora