Motorowerzysto pamiętaj !

Hrubieszów Wakacje w pełni, na naszych drogach coraz więcej młodych ludzi porusza się na motorowerach. Policja przypomina zasady bezpiecznego poruszania się tego rodzaju pojazdami oraz po raz kolejny apeluje do kierowców o ostrożność, bezpieczną jazdę oraz zdrowy rozsądek.

Reklamy

Pamiętajmy, że kierowanie pojazdem to odpowiedzialność, zarówno za siebie, jak i za innych uczestników ruchu drogowego. Każdy kierujący ma obowiązek zachować szczególną ostrożność, stosować się bezwzględnie do przepisów ruchu drogowego oraz w każdym przypadku dostosować prędkość do warunków panujących na drodze.

***

WARUNKI DOPUSZCZENIA MOTOROWERU DO RUCHU

Każdy, kto chce by jego motorower mógł poruszać się po drogach publicznych zgodnie z prawem, a nie ukończył jeszcze 18 roku życia powinien wraz z rodzicem, lub prawnym opiekunem zgłosić się z dokumentami pojazdu do wydziału komunikacji, właściwego dla swojego miejsca zamieszkania. Po spełnieniu tego warunku, urzędnik wydziału komunikacji zarejestruje i wyda dowód rejestracyjny wraz z tablicą rejestracyjną pojazdu. Następnie, pojazd należy ubezpieczyć, tj. zawrzeć umowę z wybraną firma ubezpieczeniową i opłacić polisę ubezpieczeniową OC (odpowiedzialności cywilnej).

Motorowerem może kierować osoba, która:

• ukończyła 13 lat,

• jest sprawna fizycznie i psychicznie,

• kierując pojazdem będzie to robić w sposób niezagrażający bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Młodzież w wieku 13 – 18 lat, by móc kierować motorowerem potrzebuje karty motorowerowej, którą po ukończeniu 16 – tego roku życia zastępuje prawo jazdy kat. A1, B1 lub T.

Osoby pełnoletnie mogą kierować motorowerem bez wymienionych uprawnień.

***

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA!!!

Kierowanie pojazdem silnikowym przez osobę nieposiadającą:
1) uprawnień do kierowania pojazdami – art. 94 KW, mandat karny 500 złotych,
2) uprawnień wymaganych do danego rodzaju pojazdu – art. 94 KW, mandat karny 300 złotych.

Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów – art. 95 KW, mandat karny 50 złotych za brak każdego z wymaganych dokumentów.

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym (kolizja drogowa) – art. 86 KW, mandat karny od 200 do 500 złotych.

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka – art. 87 KW, kara aresztu albo grzywny nie mniejszej niż 50 złotych.

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub będąc w stanie po użyciu środka odurzającego – art. 178a KK, grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, utrata prawa jazdy.

Nieużywanie hełmu ochronnego (pot. kasku) przez kierującego motocyklem lub motorowerem – art. 97 KW, mandat karny 100 złotych.

Oprócz w/w motorowerzysta tak jak i każdy inny użytkownik drogi podlega odpowiedzialności za popełnienie innych wykroczeń czy przestępstw.

***

PODSTAWOWE ZASADY RUCHU DROGOWEGO

1. Podczas kierowania pojazdem należy zachować bezpieczną prędkość, tak by w każdej nagłej sytuacji móc zapanować nad pojazdem.

2. Zawsze należy utrzymywać bezpieczną odległość od poprzedzającego pojazdu.

3. Nie wolno wykonywać gwałtownych ruchów i manewru pojazdu.

4. Należy pamiętać, że na drodze nie znajdujesz się sam, dlatego należy kierować pojazdem tak by nie powodować zagrożenia dla innych uczestników ruchu.

5. Należy przestrzegać podstawowej zasady ograniczenia zaufania i przewidywać ewentualne zachowania innych.

6. Pamiętaj! Najważniejsze na drodze są sygnały i polecenia wydawane przez kierującego ruchem policjanta. W następnej kolejności należy przestrzegać sygnały świetlne, znaki drogowe pionowe i poziome. W miejscach nieoznaczonych w żaden z w/w należy przestrzegać ogólnych zasad ruchu drogowego, np. zasada prawej ręki.

info
KPP w Hrubieszowie

Hrubieszow LubieHrubie 2009