22 czerwca 2024

Nagroda dla SP nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 1w Hrubieszowie, która od września 2006 r. uczestniczy w Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Szkoła bez przemocy” – nagrodzona w konkursie na projekt działań przeciw przemocy i agresji.

Reklamy

Hrubieszowska podstawówka jest jedną z 64 szkół z całej Polski, nagrodzonych w ogólnopolskim konkursie na projekty działań zapobiegających i przeciwdziałających przemocy i agresji rówieśniczej. Na konkurs wpłynęło 916 projektów.

Jury konkursowe obradowało w składzie: E. Czemierowska – Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki Szkolnej „Spójrz Inaczej”, prof. J. Czapiński – Wydział Psychologii UW, J. Michałowski Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności, M. Dżoga – Prezes Fundacji Grupy TP, M. Kulik – Fundacja Grupy TP oraz M. Chudzikiewicz – Polskapress.

Reklamy

Nagrodzone szkoły otrzymają nagrody w postaci bonów przeznaczonych na sfinansowanie usług edukacyjnych lub psychologiczno – pedagogicznych w kwocie 5.000 zł.

Projekt Szkoły Podstawowej Nr 1 powstał na podstawie propozycji działań przeciw przemocy zgłoszonych przez uczniów, rodziców i pracowników szkoły. Autorem projektu jest pedagog szkolny – p. M. Kuczyńska.

Reklamy

Projekt jest realizowany na bieżąco, począwszy od 01.10.2006 r. Szkoła wprowadziła między innymi zajęcia wychowawcze dla uczniów w różnym przedziale wiekowym, w tym zajęcia według programu „Spójrz Inaczej” w klasach młodszych, warsztaty dla rodziców poprawiające komunikację z dzieckiem pt: „Szkoła dla rodziców…”, zajęcia dla klas starszych dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu oraz apele porządkowe.

Część zajęć jest realizowana we współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Hrubieszowie. Od stycznia b.r. wprowadzono dyżury uczniów, tzw. „Strażników Pokoju”, których zadaniem jest wspomaganie dyżurujących nauczycieli podczas dwóch długich przerw śródlekcyjnych, pilnowanie porządku na korytarzach oraz rozwiązywanie konfliktów między uczniami.

Strażnikami są uczniowie klas IV-VI, dyżury pełnione są przez daną klasę przez okres jednego tygodnia. Strażnicy posiadają specjalne identyfikatory oraz zeszyty, w których wpisują ewentualne uwagi o uczniach (zobacz zdjęcia).

Oprócz tego wprowadzono „Klasowy Plebiscyt Dobrego Zachowania”. Co miesiąc każda klasa wybiera osobę, która może stanowić „wzór do naśladowania”. Nazwiska osób wybranych są umieszczane w gazetce szkolnej „Jedyneczka” oraz na zbiorowym zestawieniu w gablocie patronackiej „Szkoły bez przemocy”.

tekst
SP nr 1

zobacz zdjęcia >>