Najnowszy Biuletyn 27 WDP AK

Hrubieszów

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wołyński w Warszawie wydał kolejny Biuletyn Informacyjne dotyczący tragicznych wydarzeń na Wołyniu w okresie II wojny światowej i powojennych oraz działalności obecnych stowarzyszeń kontynuujących tradycje 27 WDP AK. W biuletynie przeczytamy m.in. artykuły pań z Hrubieszowa: A. Jasińskiej i E. Biszczat.

Reklamy

***

Pani Edyta Biszczat – kierownik Biblioteki Klubu Garnizonowego w Hrubieszowie przedstawia nam temat „Tradycje 27 WDP AK na Ziemi Lubelskiej”. Dowiemy się z niego, że tak naprawdę to dopiero w latach dziewięćdziesiątych w pełni zaczęto odwoływać się do tradycji Armii Krajowej, w tym oddziałów wsławionych walką z okupantami na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej. Dowiemy się również, że na Ziemi Lubelskiej tradycje 27 WDP AK dziedziczą:

– Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie (od 1991 r.)
– Strażnica w Skrychiczynie od 1998 r. nosi imię gen. Jana Wojciecha Kiwerskiego „Oliwy”
– Strażnica w Horodle im. mjr. Tadeusza Persza „Głaza”

Imię 27 WDP AK oraz jej dowódców przejmują szkoły, ulice, place, skwery, izby szkolne, m.in. Liceum Ogólnokształcące w Dubience czy jedna z ulic miasta z Hrubieszowa (od 2000 r.). Pani E. Biszczat przypomina, że 12 listopada 2007 r. nastąpiło otwarcie Sali Tradycji przy Klubie Garnizonowym. Jednak na wskutek zmian lokalowych Muzeum Powiatowe im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie w listopadzie 2008 r. przejęło te liczne pamiątki i Sztandar, stając się spadkobiercą tradycji Dywizji.

Pani Anna Jasińska – kierownik Klubu Garnizonowego w Hrubieszowie opisała stojącą na wysokim poziomie Konferencję, jaka odbyła się 2 czerwca 2009 r. na terenie Jednostki Wojskowej nr 4055 w Hrubieszowie pt. „Wydrzeć prawdę w Wołyniu miłości zbawienie” , zorganizowaną przez Klub Garnizonowy przy współpracy z hrubieszowskim Środowiskiem Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Hrubieszowie. Nadrzędnym celem konferencji było uczczenie 65. rocznicy utworzenia Dywizji oraz realizowanej przez nią również przed 65. laty na Wołyniu, Polesiu i Lubelszczyźnie akcji „Burza”.

Ponadto ideą organizatorów było krzewienie pamięci o wielkiej tragedii wołyńskiej, która podczas II wojny światowej stała się udziałem wielu Polaków mieszkających na Kresach II Rzeczypospolitej. W tekście dowiemy się o uczestnikach i organizatorach konferencji, jej przebiegu, tematach, środkach, o posiłku w przerwie (wojskowa grochówka), dyskusji, wystawie i wręczonych dyplomach – podziękowaniach.

***

Biuletyn – kwartalnik

można zaprenumerować w cenie 50 zł za 2010 rok

pod adresem:
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wołyński
ul. 11 Listopada 17/19,
03 – 446 Warszawa

***

Uwaga !

Najbliższe zebranie (opłatkowe) Środowiska 27 WDP AK w Hrubieszowie odbędzie się w pierwszy wtorek stycznia, czyli 5 I 2010 r. od godz. 9.00 w Muzeum w Hrubieszowie. Na zebranie zapraszamy stałych członków Środowiska oraz chętnych do współpracy.

Opracował – mak

_________________________________________________

Na zdjęciu – Okładka najnowszego Biuletynu.

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009