23 kwietnia 2024

Najpiękniejsze kartki świąteczne

14 grudnia w Muzeum im. ks. Stanisława Staszica odbyła się uroczystość rozstrzygnięcia i wręczenia nagród w Konkursie na Kartkę Bożonarodzeniową.

Konkurs został ogłoszony w listopadzie 2007 r. przez Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie. Uczestników konkursu podzielono na grupy wiekowe: kl. I-III, kl. IV-VI szkoły podstawowe oraz gimnazja.

Celem konkursu było podtrzymywanie tradycji Bożonarodzeniowych, propagowanie twórczości plastycznej oraz poznawanie różnych technik plastycznych.

Zgodnie z regulaminem konkursu prace należało nadesłać do dnia 30 listopada br. włącznie na adres Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie.

W dniu 3 grudnia br. organizatorzy konkursu powołali komisję w składzie:
1. Beata Bitner – przewodnicząca
2. Joanna Sokół
3. Justyna Nowak

Komisja przeliczyła i podzieliła prace zgodnie z ustalonymi przedziałami wiekowymi oraz ustaliła zasady oceniania prac. Na konkurs wpłynęło 728 prac, przy udziale 716 uczniów. W konkursie wzięło udział 16 szkół podstawowych, 10 gimnazjów i Kółko plastyczne przy Hrubieszowskim Domu Kultury. Ze szkół podstawowych w przedziale klas I-III brało udział 362 uczniów, wpłynęło 366 prac, z klas IV-VI – 261 uczniów – 265 prac, z Kółka plastycznego HDK 8 prac, z gimnazjów 85 uczniów – 89 prac. Na konkurs nadesłano również prace z klas zerowych, które ze względu na ustalony wcześniej regulamin nie zostały zakwalifikowane przez komisję.

Przy wystawianiu oceny komisja brała pod uwagę przede wszystkim samodzielność wykonania pracy, różnorodność wykorzystywanych materiałów, staranność i pomysłowość.

Proporcjonalnie do ilości nadesłanych prac w poszczególnych przedziałach wiekowych przyznano określoną ilość nagród i wyróżnień.

W dniu 3 grudnia br. Komisja w wyniku weryfikacji prac konkursowych dokonała ostatecznej oceny nadesłanych prac.

***

W przedziale z klas I-III szkół podstawowych

I nagroda – Trześniowska Aleksanda, kl. I, Szkoła Podstawowa nr.3 w Hrubieszowie
II nagroda – Sędłak Bartosz, kl. III, Szkoła Podstawowa nr.2 w Hrubieszowie
II nagroda – Bachusz Aleksandra, kl. III, Szkoła Podstawowa nr.3 w Hrubieszowie
II nagroda –Hojda Kacper, kl. II, Szkoła Podstawowa nr.3 w Hrubieszowie
III nagroda – Kordyjak Kamila, kl. III, Szkoła Podstawowa nr.1 w Hrubieszowie
III nagroda – Hołdaś Karolina, kl. II, Szkoła Podstawowa nr.1 w Hrubieszowie
III nagroda – Karpiuk Piotr, kl. II, Szkoła Podstawowa nr.1 w Hrubieszowie
III nagroda –Mazur Monika, kl. III, Szkoła Podstawowa w Terebiniu
III nagroda –Doau Quyet Angelika, kl. III, Szkoła Podstawowa w Czerniczynie
III nagroda – Klepczuk Jakub, kl. II, Szkoła Podstawowa nr.3 w Hrubieszowie

Wyróżnienia:
1. Bartnik Kacper, kl. I, Szkoła Podstawowa nr.1 w Hrubieszowie
2. Sałęga Agnieszka, kl. I, Szkoła Podstawowa nr.1 w Hrubieszowie
3. Olszówka Malina, kl. I, Szkoła Podstawowa nr.1 w Hrubieszowie
4. Mirosław Julia, kl. I, Szkoła Podstawowa nr.1 w Hrubieszowie
5. Łyko Maria, kl. III, Szkoła Podstawowa nr.1 w Hrubieszowie
6. Szendrak Klaudia, kl. III, Szkoła Podstawowa nr.1 w Hrubieszowie
7. Kurowska Natalia, kl. III, Szkoła Podstawowa nr.1 w Hrubieszowie
8. Stronkowska Ilona, kl. II, Szkoła Podstawowa nr.1 w Hrubieszowie
9. Ważna Patrycja, kl. III, Szkoła Podstawowa nr.1 w Hrubieszowie
10. Borusiewicz Mateusz, kl. II, Szkoła Podstawowa nr.1 w Hrubieszowie
11. Stronkowska Sylwia, kl. II, Szkoła Podstawowa nr.1 w Hrubieszowie
12. Wilkos Julia, kl. II, Szkoła Podstawowa nr.1 w Hrubieszowie
13. Chomiak Klaudia, kl. II, Szkoła Podstawowa nr.1 w Hrubieszowie
14. Wielosz Piotr, kl. II, Szkoła Podstawowa nr.1 w Hrubieszowie
15. Pisarczyk Barbara, kl. III, Szkoła Podstawowa nr.1 w Hrubieszowie
16. Koper Paweł, kl. III, Szkoła Podstawowa nr.1 w Hrubieszowie
17. Stasiuk Dominika, kl. III, Szkoła Podstawowa nr.2 w Hrubieszowie
18. Dec Aleksandra, kl. III, Szkoła Podstawowa nr.2 w Hrubieszowie
19. Kozielewicz Kamila, kl. II, Szkoła Podstawowa nr.2 w Hrubieszowie
20. Panasiewicz Rafał, kl. I, Szkoła Podstawowa nr.2 w Hrubieszowie
21. Sawicka Izabela, kl. I, Szkoła Podstawowa nr.2 w Hrubieszowie
22. Jagiełło Artur, kl. I, Szkoła Podstawowa nr.2 w Hrubieszowie
23. Łata Natalia, kl. I, Szkoła Podstawowa nr.2 w Hrubieszowie
24. Puczkowski Karol, kl. I, Szkoła Podstawowa nr.2 w Hrubieszowie
25. Zubko Magda, kl. III, Szkoła Podstawowa nr.2 w Hrubieszowie
26. Jaroszyńska Izabela, kl. II, Szkoła Podstawowa nr.3 w Hrubieszowie
27. Ożóg Agnieszka, kl. I, Szkoła Podstawowa nr.3 w Hrubieszowie
28. Kowalska Aleksandra, kl. III, Szkoła Podstawowa nr.3 w Hrubieszowie
29. Załuski Szymek, kl. I, Zespół Szkół w Horodle
30. Perehubka Aleksandra, kl. I, Szkoła Podstawowa w Nieledwi
31. Saweczko Aleksandra, kl. II, Szkoła Podstawowa w Nieledwi
32. Kozak Sandra, kl. II, Szkoła Podstawowa w Husynnem
33. Jaskorski Karol, kl. II, Szkoła Podstawowa w Husynnem
34. Romański Mikołaj, kl. II, Szkoła Podstawowa w Werbkowicach
35. Marciniuk Miron, kl.II, Szkoła Podstawowa nr.3 w Hrubieszowie
36. Borkowska Małgorzata, kl. II, Szkoła Podstawowa nr.3 w Hrubieszowie
37. Łoś Adriana, kl. I, Szkoła Podstawowa w Terebiniu
38. Hawryluk Kamila, Kółko plastyczne przy HDK w Hrubieszowie
39. Skurska Alicja, kl. III, Szkoła Podstawowa w Czerniczynie
40. Fuks Karolina, kl. I, Szkoła Podstawowa w Nieledwi

***

W przedziale z klas IV-VI szkół podstawowych

I nagroda – Badzian Dominika, kl. VI, Szkoła Podstawowa w Nieledwi
II nagroda – Szczypek Aleksandra, kl. VI, Szkoła Podstawowa nr.1 w Hrubieszowie
II nagroda –Stasiuk Joanna, kl. VI, Szkoła Podstawowa w Nieledwi
II nagroda –Małyszek Piotr, kl. V, Szkoła Podstawowa w Werbkowicach
III nagroda – Czepil Artur, kl. VI, Szkoła Podstawowa nr.2, w Hrubieszowie
III nagroda – Drączkowski Marcin, kl. V, Szkoła Podstawowa nr.3, w Hrubieszowie
III nagroda – Majewska Klaudia, kl. IV, Szkoła Podstawowa w Nieledwi
III nagroda –Pachniewska Paulina, kl. V, Szkoła Podstawowa nr.1 w Hrubieszowie

Wyróżnienia:
1. Pałka Jakub, kl. IV, Szkoła Podstawowa nr.1 w Hrubieszowie
2. Bilik Oskar, kl. V, Szkoła Podstawowa nr.1 w Hrubieszowie
3.Wróblewski Hubert, kl. V, Szkoła Podstawowa nr.1 w Hrubieszowie
4.Szozda Arkadiusz, kl. VI, Szkoła Podstawowa nr.1 w Hrubieszowie
5.Kleczkowska Paulina, Szkoła Podstawowa nr.2, w Hrubieszowie
6. Duduś Bartłomiej, kl. IV, Szkoła Podstawowa nr.3, w Hrubieszowie
7. Jabłońska Ada, kl. IV, Szkoła Podstawowa nr.3, w Hrubieszowie
8. Boniewska Magdalena, kl. V, Szkoła Podstawowa w Horodle
9. Pawłowicz Aneta, kl. V, Szkoła Podstawowa w Czerniczynie
10. Sztuk Karol, kl. IV, Szkoła Podstawowa nr.1 w Hrubieszowie
11. Fuks Ewelina, kl. VI, Szkoła Podstawowa w Nieledwi
12. Kopczyńska Małgorzta, kl. V, Szkoła Podstawowa w Nieledwi
13. Mielniczek Anna, kl. V, Szkoła Podstawowa w Nieledwi
14. Blicharz Marcin, kl. V, Szkoła Podstawowa w Uchaniach
15. Sadlej Mateusz, kl. V, Szkoła Podstawowa w Uchaniach
16. Trubacz Weronika, kl. V, Szkoła Podstawowa w Uchaniach
17. Pyrkowska Agnieszka, kl. VI, Szkoła Podstawowa w Uchaniach
18. Olejniczuk Andżelika, kl. VI, Szkoła Podstawowa w Husynnem
19. Warszawa Monika, kl. VI, Szkoła Podstawowa w Mienianach
20. Mazur Grzegorz, kl. V, Szkoła Podstawowa w Terebiniu
21. Kunicka Anna, kl. V, Szkoła Podstawowa w Moniatyczach
22. Kowal Piotr, kl. V, Szkoła Podstawowa w Moniatyczach

***

W przedziale gimnazja

I nagroda – Piróg Agata, kl. I, Zespół Szkół nr.2 w Hrubieszowie
II nagroda – Bajwoluk Paulina, kl. I, Zespół Szkół nr.2 w Hrubieszowie
II nagroda – Kulik Magdalena, Gimnazjum w Jarosławiu
III nagroda – Kicun Dorota, kl. I, Zespół Szkół nr.2 w Hrubieszowie
III nagroda – Małecka Paulina, kl. I, Zespół Szkół nr.2 w Hrubieszowie
III nagroda – Magdziak Wioletta, kl. II, Gimnazjum w Moniatyczach

Wyróżnienia:
1.Magier Łukasz, Gimnazjum Publiczne w Strzyżowie
2. Zinkiewicz Sylwia, kl. III, Gimnazjum w Kozodawach
3. Fedaczyńska Maria, kl. II, Gimnazjum nr.2 w Hrubieszowie
4. Staniec Martyna, kl. I, Zespół Szkół nr.2 w Hrubieszowie
5. Dąbek Jagoda, kl. I, Zespół Szkół nr.2 w Hrubieszowie
6. Cedro Karolina, kl. I, Zespół Szkół nr.2 w Hrubieszowie
7. Panasiewicz Radosław, kl. I, Zespół Szkół nr.2 w Hrubieszowie
8. Bobczuk Agata, kl. I, Zespół Szkół nr.2 w Hrubieszowie
9. Czajczyńska Izabela, kl. I, Zespół Szkół nr.2 w Hrubieszowie
10. Kozar Wioletta, kl. I, Zespół Szkół nr.2 w Hrubieszowie
11. Drączkowski Sebastian, kl. II, Gimnazjum nr.3 w Hrubieszowie
12. Zając Justyna, kl. II, Gimnazjum nr.3 w Hrubieszowie
13. Buta Małgorzata, kl. II, Gimnazjum nr.3 w Hrubieszowie
14. Szkalej Maja, kl. II, Gimnazjum nr.3 w Hrubieszowie
15. Zając Karolina, kl. III, Gimnazjum nr.3 w Hrubieszowie

***

Organizatorzy konkursu ufundowali wszystkim uczestnikom i ich opiekunom okolicznościowe dyplomy oraz nagrody pocieszenia dla pozostałych uczestników konkursu.
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbyło się 14 grudnia 2007 r. w sali Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie.

***

Nagrody, wyróżnienia i upominki ufundowali:

1.Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
2.Urząd Gminy Hrubieszów
3.Kancelaria Notarialna – Jacek Łaciński w Hrubieszowie
4.Kancelaria Notarialna – Stanisław Mielniczuk w Hrubieszowie
5.Fundacja Polsko-Francuska im. Stefana i Krystyny du Chateau w Hrubieszowie
6.Agencja Artystyczno – Weselna „BRUNO” w Hrubieszowie
7.Agromasz– Spółka Jawna w Hrubieszowie
8.Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie

zobacz zdjęcia >>