19 maja 2024

Nie umiera ten, trwa w pamięci żywych…

Składam serdeczne podziękowania Ks. prałatowi Andrzejowi Puzonowi za odprawienie Mszy świętej w 10 rocznicę śmierci prof. Wiktora Zina.

 

Dziękuję Księdzu Andrzejowi za wieloletnią przyjaźń i wsparcie okazane naszej rodzinie. Serdecznie dziękuję za pamięć o 10 rocznicy, modlitwę i ciepłe słowa o moim Tacie.

Dziękuję Przyjaciołom i Znajomym, dziękuję Burmistrzowi Miasta Panu Tomaszowi Zającowi i Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Pani Grażynie Temporowicz, dziękuję Wszystkim, którzy swoją obecnością i modlitwą uczcili Jego pamięć.

Dziękuję również Panu Leszkowi Opale i Zespołowi Lechici za wyjątkową oprawę Mszy św.


Z wyrazami szacunku – Szymon Zin