19 czerwca 2024

Nowy bus dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Hrubieszowie – ZDJĘCIA

5 lutego nastąpiło uroczyste poświęcenie i przekazanie nowego samochodu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Hrubieszowie.

Reklamy

20 lutego 2020 roku, Gmina Miejska Hrubieszów złożyła za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczący zakupu mikrobusu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Hrubieszowie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Koszt samochodu wyniósł 129 644 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie na całą wnioskowaną kwotę 90 000 zł, Gmina Miejska Hrubieszów zapewniła wkład własny w wysokości 39 664 zł. Auto zostało zakupione w grudniu 2020 roku. 9-osobowy bus marki Renault Trafic, w pełni przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, trafił już do Hrubieszowa.

Reklamy

Zakupiony pojazd usprawni funkcjonowanie placówki i zwiększy dostęp osób niepełnosprawnych do zajęć terapeutycznych.

5 lutego nastąpiło uroczyste przekazanie nowego samochodu Środowiskowemu Domowi Samopomocy. Poświęcenia dokonał proboszcz parafii św. Mikołaja w Hrubieszowie ks. dr Wiesław Oleszek.
W symbolicznym przecięciu wstęgi uczestniczyli: zastępca dyrektora Wydziału Biura Organizacji Kadr i Budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Sebastian Paul, starszy inspektor Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Delegatura w Zamościu Iwona Komadowska, Iwona Osmałek z Lubelskiego Oddziału PFRON, burmistrz Hrubieszowa Marta Majewska, przewodnicząca rady miejskiej Anna Naja, przewodniczący Rady Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Hrubieszowie Tadeusz Chodor oraz kierownik ŚDS Halina Bogatko.

Reklamy

(info i fot. ŚDS w Hrubieszowie)


Zobacz też:

Nowy samochód w hrubieszowskim zakładzie karnym – ZDJĘCIA

Nowy samochód w hrubieszowskim zakładzie karnym – ZDJĘCIA


LubieHrubie na Twitterze