Nowy sekretarz i referent w UM

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko sekretarza w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie. Po przeanalizowaniu złożonych ofert stwierdzono, że wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze spełnia tylko jedna oferta – Pana Czesława Podgórskiego.

Reklamy

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko sekretarza w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie

PROTOKÓŁ
wyboru kandydata na stanowisko sekretarza
w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie

W dniu 25 stycznia 2011 r. komisja w składzie:
1. Tadeusz Garaj – Przewodniczący
2. Mariola Sadowska -członek
3. Marta Mazek – członek
powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Hrubieszowa Nr 28/2011 z dnia 25 stycznia
2011 r dokonała wyboru kandydata na stanowisko sekretarza w Urzędzie Miasta
w Hrubieszowie.

W wymaganym terminie, do 24 stycznia 2011 r., ofertę złożyły 3 osoby:
1. Czesław Podgórski
2. Małgorzata Szczęk
3. Halina Panasiewicz

Komisja zapoznała się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i stwierdziła, że wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze spełnia 1 oferta.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Po przeanalizowaniu złożonych ofert stwierdzono, że wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze spełnia tylko jedna oferta – Pana Czesława Podgórskiego. W/w oferta spełnia również wymogi dodatkowe określone w ogłoszeniu.
Pan Czesław Podgórski posiada wykształcenie wyższe, 12-letni staż pracy na kierowniczych stanowiskach urzędniczych w jednostkach określonych w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z póź. zm.). Ponadto posiada studia podyplomowe w zakresie zarządzania procesem rozwoju oświaty oraz szereg kursów związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej.
Posiadane doświadczenie zawodowe Pana Czesława Podgórskiego w pełni odpowiada wymogom konkursu oraz daje gwarancję należytego wykonywania obowiązków.

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko inspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie.

PROTOKÓŁ
wyboru kandydata na stanowisko inspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie

W dniu 19 stycznia 2011 r. komisja w składzie:
1. Halina Kuranc
2. Mariola Sadowska
3. Marta Mazek
powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Hrubieszowa Nr 27/2011 z dnia 19 stycznia
2011 r. dokonała wyboru kandydata na stanowisko inspektora ds. księgowości budżetowej
w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie.

W wymaganym terminie, 17 stycznia 2011 r., ofertę złożyły 3 osoby:
1. Iwona Saluk
2. Magdalena Czapla
3. Sylwia Wołoszyn
Komisja zapoznała się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i stwierdziła, że wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze spełnia 1 oferta.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Po przeanalizowaniu złożonych ofert stwierdzono, że wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze spełnia tylko jedna oferta – Pani Iwony Saluk. W/w oferta spełnia również wymogi dodatkowe określone w ogłoszeniu.
Pani Iwona Saluk posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, 7-letni staż pracy na stanowisku starszego księgowego oraz 7-letni staż pracy na stanowisku kasjera. Ponadto posiada udokumentowaną znajomość obsługi programów księgowych (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania – system informatyczny rachunkowości).
Posiadane doświadczenie zawodowe Pani Iwony Saluk w pełni odpowiada wymogom konkursu oraz daje gwarancję należytego wykonywania obowiązków.