19 czerwca 2024

O co pytają radni powiatowi?

Wszystkie złożone przez radnych powiatu hrubieszowskiego interpelacje oraz odpowiedzi na nie, publikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego

Reklamy

 

W chwili obecnej można się zapoznać z pytaniami randych w sprawach:

– stanu mostów,

Reklamy

– budynków po Szkole Rolniczej w Turkowicach, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, kolejek w Wydziale Komunikacji, dróg i chodników w Gminie Werbkowice, Stowarzyszenia Kresy

– w sprawie komunikacji publicznej 

Reklamy

– w przedmiocie realnego zagrożenia w kwestii właściwej organizacji pracy Starostwa oraz realizacji polityki kadrowej.

 

Interpelacje i odpowiedzi znajdziemy na stronie:

http://bip.starostwo.hrubieszow.pl/page/164/.html

 

źródło: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie