13 kwietnia 2024

Obchody Jubileuszu 612 rocznicy powstania miasta Hrubieszowa!

W czwartek 27.09.2012 r. o godz. 12.30 w siedzibie Muzeum w Hrubieszowie odbędzie się spotkanie z okazji obchodów Jubileuszu 612 rocznicy powstania miasta Hrubieszowa. M.in. podsumowane zostaną konkursy historyczne i nastąpi promocja najnowszego numeru Biuletynu TRH. Wstęp wolny.

Organizatorzy:

– Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie

– Muzeum im ks. St. Staszica

– Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie

 

M.in. w programie:

– Podsumowanie Konkursu Historycznego Wiedzy o Ziemi Hrubieszowskiej i ludziach z nią związanych.

– Podsumowanie konkursu Historycznego CRTL 2012.

– Promocja najnowszego numeru Biuletynu Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego (TRH).

 

Wikipedia

Hrubieszów

(aż do 1802 r. Rubieszów) to najdalej wysunięte na wschód miasto Polski. Położone jest nad Huczwą, dopływem Bugu, w odległości 5 km od granicy z Ukrainą. Przypuszcza się, że istniał tu, na wyspie oblanej wodami Huczwy, ruski gród obronny należący do Grodów Czerwieńskich.

Pierwsza wzmianka o Hrubieszowie pochodzi z 1254, jako osadzie wśród lasów, posiadającej dwór myśliwski. Rolę stanicy myśliwskiej będzie pełnił jeszcze w czasach jagiellońskich, co zostało uwieńczone w jego herbie wyobrażającym jelenią głowę, między rogami której umieszczone są dwa krzyże z napisem wokoło, nadanym przez króla Zygmunta Augusta (w poł. XVI w.). W 1366 wraz z całą Rusią Czerwoną został przyłączony do Polski.

Prawa miejskie magdeburskie Hrubieszów uzyskał w roku 1400 z rąk Władysława Jagiełły. Prawdopodobnie w końcu XIV w. wzniesiono drewniany zamek, będący siedzibą starosty. W latach 1411, 1413, 1430 gościł w nim fundator miasta – król Władysław Jagiełło.

Duże znaczenie dla miasta miał przywilej wydany przez Kazimierza Jagiellończyka nakazujący zmierzającym z Rusi na Mazowsze, Śląsk i Wielkopolskę wybieranie drogi przez Hrubieszów. Pomyślny rozwój przerwały najazdy Tatarów, którzy w latach1498-1626 wielokrotnie grabili i niszczyli miasto. Zamek został zniszczony w roku1661.

W wyniku I rozbioru Rzeczypospolitej Hrubieszów znalazł się w zaborze austriackim. W 1800 r. wsie dawnego starostwa kupił Stanisław Staszic, który w 1816 r. na swoich dobrach założył fundację „Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie”. Była to pierwsza w Europie organizacja przedspółdzielcza, działająca do 1945 r. W połowieXIX w. był drugim co do wielkości, po Lublinie, miastem guberni lubelskiej.

Miasto rozwijało się szybko, w 1909 r. liczyło 15 tys. mieszkańców. Od początku swego istnienia było miastem wielokulturowym, obok Rusinów i Polaków, już od XVw., osiedlili się tutaj Żydzi. W 1915 r. w czasie I wojny światowej do Rosji przymusowo ewakuowano ludność prawosławną. W sierpniu 1920 roku toczyły się tu walki z sowieckim najeźdźcą. W październiku 1920 garnizon w Hrubieszowie został przydzielony do 2 Pułku Strzelców Konnych. W 1946 placówki MO i MBP w Hrubieszowie stały się celem wspólnej akcji WiN i UPA.

 

Opracował – mak