Ocena realizacji miejskich inwestycji w 2011 r.

Na ostatniej w 2011 roku sesji, Rada Miejska w Hrubieszowie oceniła stan realizacji inwestycji miejskich zaplanowanych do wykonania w 2001 r. Ogółem realizowano 33 zadania inwestycyjne z czego 19 zadań zostało zakończonych, pozostałe będą kontynuowane w 2012 roku.

Reklamy

Do największych i najważniejszych zadań inwestycyjnych należy zaliczyć budowę dróg gminnych na Osiedlu Basaja wraz z budową parkingów w ciągu ulic Polnej i Mickiewicza (78 miejsc parkingowych) w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” („schetynówki”), zakończenie termomodernizacji 11 budynków użyteczności publicznej, wybudowanie kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1, boisko „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 3, zakończono przebudowę areny lekkoatletycznej na terenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, rozpoczęto budowę czterech budynków socjalnych, wreszcie Hrubieszów doczekał się następnej sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic: Staszica – Piłsudskiego – Leśmiana.

Nakłady na inwestycje w roku 2011 wyniosły 19 405 000 zł i są dwukrotnie większe od nakładów w 2009 r. natomiast pozyskane środki zewnętrzne wynoszą 9 392 000 zł i są czterokrotnie wyższe w stosunku do 2009 r.

Ambitne też są zadania na 2012 rok, m.in. pozyskanie środków na: rewitalizację centrum Hrubieszowa, budowę aquaparku oraz doprowadzenie do rozpoczęcia budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Dwernickiego.

***

Info: UM Hrubieszowa