17 lipca 2024

Odbyło się posiedzenie Hrubieszowskiej Rady Gospodarczej

Oferta zatrudnienia skazanych, rewitalizacja Sutek, zmiana organizacji ruchu na Łaziennej oraz pozytywna opinia miejscowego planu zagospodarowania miasta w obrębie ul. Wesołej były tematami obrad Hrubieszowskiej Rady Gospodarczej w dniu 9 kwietnia 2018 r.

Reklamy

W dniu 9 kwietnia w sali Urzędu Miasta odbyło się kolejne posiedzenie Hrubieszowskiej Rady Gospodarczej. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zakładu Karnego w Hrubieszowie w osobach pan płk. Janusz Krotkiewicz – dyrektor zakładu oraz  jego zastępca ppłk Krzysztof Wąsek.

Zakład Karny w Hrubieszowie aktywnie poszukuje nowych miejsc pracy dla osadzonych. W ramach współpracy z Urzędem Miasta w Hrubieszowie podjęto kolejne starania mające na celu rozszerzenie działań z przedsiębiorcami z terenu miasta i gminy Hrubieszów.

Reklamy

Podczas obrad Hrubieszowskiej Rady Gospodarczej  goście z zakładu karnego wskazali przedsiębiorcom ekonomiczne korzyści wynikające z pracy osadzonych oraz przedstawili procedury i zasady zatrudnienia skazanych w ramach rządowego programu „Praca dla Więźniów”. Zakład Karny w Hrubieszowie posiada już umowy z kilkoma zewnętrznymi pracodawcami, którzy zatrudniają odpłatnie osadzonych.

W dalszej części obrad członkowie rady gospodarczej zapoznali się z budżetem miasta oraz zadaniami palnowanymi w 2018 r., a także o zamierzeniach dotyczących rewitalizacji Sutek. Ponadto pozytywnie zaopiniowano zmianę miejscowego planu zagospogarowania dotyczącego obszaru Małpiego Gaju oraz terenu przy ul. Wesołej.

Reklamy

Rada Gospodarcza wystapiła z wnioskiem o zmianę kierunku ruchu na ul. Łaziennej, którą można by dokonać w trakcie planowanej w tym roku modernizacji tej ulicy. Obecnie, by dojechać np. do parkingu przy ul. Targowej trzeba objechać duża pętlą przez ul. Prostą, Plac Staszica i Targową.


Przewodniczący HRG

Sławomir Kędziera