18 kwietnia 2024

Odpowiedź na interpelację posła Poznańskiego w sprawie planowanych zmian w 2. Hrubieszowskim Pułku Rozpoznawczym

Nie są planowane żadne zmiany strukturalne oraz etatowe, pułk nadal będzie stacjonował w Hrubieszowie, a potencjał rozpoznawczy w tym garnizonie nie ulegnie zmniejszeniu. Nie ulegnie również zmniejszania liczba stanowisk etatowych.

 

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Macieja Jankowskiego na zapytanie posła Marka Poznańskiego w sprawie planowanych zmian w 2. Hrubieszowskim Pułku Rozpoznawczym.


Odpowiadając na zapytanie Pana Posła Marka Poznańskiego w sprawie planowanych zmian w 2. Hrubieszowskim Pułku Rozpoznawczym, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.

Decyzja o zmianach w grupie jednostek rozpoznania i walki elektronicznej Wojsk Lądowych została wypracowywana podczas cyklu planowania i programowania rozwoju Sił Zbrojnych RP na lata 20132022. Jest ona ukierunkowana na podniesienie skuteczności i efektywności systemu rozpoznania Sił Zbrojnych RP oraz jego wewnętrzną integrację. Zgodnie z Programem rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2013-2022 przedmiotowe przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji po 2016 r. Należy przy tym wskazać, że w chwili obecnej nie są planowane żadne zmiany strukturalne oraz etatowe 2. pułku rozpoznawczego. Po włączeniu wymienionej jednostki wojskowej w skład brygady rozpoznawczej jej dyslokacja nie zmieni się. Pułk nadal będzie stacjonował w Hrubieszowie, a potencjał rozpoznawczy w tym garnizonie nie ulegnie zmniejszeniu. Należy mieć na uwadze, że w związku z realizacją programów operacyjnych, pododdziały rozpoznawcze będą wyposażone w sprzęt najnowszej generacji, co pozytywnie wpłynie na zdolności operacyjne i funkcjonowanie hrubieszowskiego pułku.

Pragnę również zauważyć, że wszystkie zmiany skutkujące przebudową struktur organizacyjnych rodzajów i komponentów Sił Zbrojnych RP poddawane są wszechstronnym analizom ze szczególnym uwzględnieniem wydatkowania ograniczonych środków finansowych znajdujących się w budżecie państwa, a także skutków dla lokalnej społeczności. Zmiany w grupie jednostek rozpoznania i walki elektronicznej nie będą odbywać się kosztem zmniejszania liczby stanowisk etatowych (ewentualne nieznaczne zmniejszenia lub zwiększenia liczby stanowisk etatowych wynikać będą ze specyfiki sprzętu wojskowego wprowadzanego na ich wyposażenie). Tym samym zmiany w tym obszarze nie wpłyną negatywnie na funkcjonowanie jednostek wojskowych tego typu (w tym 2. pułku rozpoznawczego).

Odnosząc się do pytania dotyczącego planowanych inwestycji w wymienionej jednostce wojskowej, informuję, że w chwili obecnej trwają prace nad modernizacją istniejącej bazy garażowej oraz adaptacją budynku pod klub garnizonowy. Ponadto przewiduje się systematyczną modernizację infrastruktury kompleksu koszarowego, w celu dalszej poprawy warunków funkcjonowania wymienionej jednostki. W 2016 r. na terenie jednostki rozpocznie się budowa pomieszczenia (wieży) do suszenia, wietrzenia spadochronów.


Z poważaniem

z up. Maciej JANKOWSKI

PODSEKRETARZ STANU