18 kwietnia 2024

Organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży, dorosłych

Hrubieszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku organizuje dla osób dorosłych wykłady w ramach projektu współfinansowanego przez Gminę Miejską Hrubieszów.

 Wykłady te będą realizacją zadania publicznego:

 „Organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży, dorosłych ramach profilaktyki uzależnień -uczestnictwo w zajęciach kulturalnych sportowych – Hrubieszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – działamy i przeciwdziałamy”.

 

            Wykład I

 

             „Picie alkoholu a problemy zdrowotne osób w wieku podeszłym” w dniu 22.03.2013r. w godz. od 1000  do 1200 prowadzony będzie przez Specjalistę terapii uzależnień, psycholog  Małgorzatę Prystupę. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się: Epidemiologia picia alkoholu, badania nad piciem alkoholu, picie alkoholu a przyjmowanie leków nasennych w wieku poprodukcyjnym,  picie alkoholu z punktu widzenia gerontopsychiatry, picie alkoholu a otępienia: alzheimerowskie, naczyniopochodne, poalkoholowe , specyfika terapii osób uzależnionych od alkoholu w wieku podeszłym

     

      Wykład II

 

       „Uzależnienia od leków w wieku podeszłym”  w dniu 17.04.2013 w  godz. 10.30 – 12.30 poprowadzi Specjalista terapii uzależnień, psycholog Anna Górska ze Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego. Poruszane będą zagadnienia stosowania w  leczeniu seniorów się różnych leków, jednak przewlekłe stosowanie niektórych z nich może doprowadzić do niebezpiecznych uzależnień. Co zrobić, gdy osoba starsza stosuje enzodwuazepiny i jak zareagować, gdy podejrzewamy, że senior nadużywa innych leków.

 

Wykłady mają charakter otwarty – zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką do Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszowa we wskazanych wyżej terminach.