22 lipca 2024

Organizacja nauki w hrubieszowskich podstawówkach

Od poniedziałku 26 października, uczniowie klas 4 – 8 szkół podstawowych będą się uczyli w trybie zdalnym. Poniżej informacja o organizacji nauki w hrubieszowskich podstawówkach.

Reklamy

Szkoła Podstawowa nr 1

Od dnia 26.10.2020 r. (poniedziałek) do 08.11. 2020r. dla uczniów klas 4 – 8 wprowadzone zostało nauczanie zdalne. Odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Reklamy

Klasy i- 3 i grupa 0 uczy się stacjonarnie według planu lekcji.

Świetlica szkolna dla dzieci z klas I – III pracuje zgodnie z planem.

Reklamy

Stołówka szkolna wydaje posiłki dla dzieci korzystających z obiadów z klas 0 – 3.

Nauczyciele prowadząc zajęcia korzystać będą z dziennika Librus, a także dostępni będą w trakcie lekcji na platformie MC TEAMS.

Za pomocą tej platformy niektóre zajęcia będą prowadzone w formie on -line.

Obecność uczniów będzie sprawdzana na podstawie logowania ucznia do Dziennika Librus, odebranych materiałów (w zakładce ,,zadania domowe’’ lub ,,w wiadomości’’) oraz obecności podczas lekcji on-line w czasie trwania danej lekcji.

Nieodbyte konkursy przedmiotowe odbędą się w późniejszym terminie.

Zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej, logopedyczne, rewalidacyjne odbywać się będą w formie zdalnej.  W razie problemów prosimy o kontakt z wychowawcą klasy za pośrednictwem Dziennika Librus.

­

 

Szkoła Podstawowa nr 2

W związku z nowymi obostrzeniami związanymi z trwającą pandemią koronawirusa Szkoła Podstawowa nr 2 w Hrubieszowie będzie od 26 października 2020 roku funkcjonować w następujący sposób:

W klasach 1 – 3 zajęcia odbywać się będą stacjonarnie tak, jak dotychczas. Czynna będzie zarówno stołówka szkolna, jak i świetlica. Sposób przyprowadzania dzieci do szkoły, jak i odbieranie nie ulega zmianie (odprowadzamy do drzwi i odbieramy na zewnątrz budynku).

Klasy 4 – 8 przechodzą na naukę zdalną, która będzie odbywać się przy użyciu aplikacji Google Meet. Wszystkie lekcje będą przebiegać według dotychczasowego planu lekcji i w czasie rzeczywistym. Linki do poszczególnych lekcji będą wysyłane uczniom w wiadomościach na Librusie. Uczeń klika w link i łączy się z nauczycielem na platformie Google Meet. W związku z powyższym niezmiernie ważne jest, aby każdy uczeń mógł logować się do dziennika Librus. Konta na platformie Google uczeń nie musi posiadać, aby w lekcjach uczestniczyć. Nauczyciele wszystkie lekcje będą prowadzić ze szkoły. W przypadku problemów z logowaniem na Librusie proszę kontaktować się z wychowawcami poszczególnych klas.

­

 

Szkoła Podstawowa nr 3

Dyrekcja placówki przygotowuje wszystkie niezbędne informacje o organizacji pracy od poniedziałku i 24 października br. poprzez dziennik elektroniczny rodzice otrzymają w załączniku rozkład zajęć i wszystkie potrzebne informacje związane z pracą zdalną. Plan zajęć nie będzie zmieniony tylko zmodyfikowany.

Ogólne informacje:

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY i KLASY I, II, III

Od 26 października 2020 r. oddział przedszkolny i klasy I, II, III przychodzą do szkoły i uczą się stacjonarnie według obowiązującego ich planu zajęć, który funkcjonuje od września br. Biblioteka i świetlica, pedagog, specjalista terapii pedagogicznej pracują, jak dotychczas. Stołówka funkcjonuje dla oddziału przedszkolnego i klas I – III.

ORGANIZACJA PRACY KLAS IV – VIII od 26 października 2020 r.

Od 26 października br. edukacja w szkołach podstawowych w klasach 4 – 8 będzie realizowana w trybie zdalnym. Zajęcia będą odbywały się zgodnie z planem lekcji, ale zmodyfikowane będą pod kątem wykorzystania aplikacji Microsoft Teams i pracy poprzez dziennik elektroniczny oraz pocztę Office 365. Przy modyfikacji planu zostaną uwzględnione zalecenia medyczne odnośnie bezpośredniej pracy z komputerem i ekranem oraz proporcje aktywności ucznia przed monitorem. Dlatego niektóre lekcje będą bezpośrednio on-line (30 min), a niektóre lekcje uczniowie będą wykonywać według wskazówek nauczyciela wykorzystując podręczniki, ćwiczenia, karty pracy i inne.

Wychowawcy klas poprzez e-dziennik będą w systematycznym kontakcie z rodzicami.


źródło: SP nr 1. SP nr 2, SP nr 3