19 kwietnia 2024

Oświadczenia majątkowe władz Hrubieszowa

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hrubieszowa pojawiły się oświadczenia majątkowe władz miasta, radnych, jak również kierowników jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego.

Oświadczenia majątkowe można znaleźć pod linkiem:

https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=129

(źródło: BIP)