15 czerwca 2024

Oświadczenie Zarządu Powiatu w Hrubieszowie w sprawie dalszego funkcjonowania Zespołu Szkół nr 4

Zarząd Powiatu oświadcza, że nie jest prowadzona procedura zmierzająca do likwidacji Zespołu Szkół Nr 4 w Hrubieszowie.

Reklamy

 

Obowiązkiem każdego organu prowadzącego szkoły jest organizacja sieci szkół, zapewniającej optymalne warunki do nauki – w tym nauki zawodu z uwzględnieniem potrzeb w tym zakresie. Dlatego też na początku bieżącego roku Zarząd Powiatu dokonał analizy sieci szkół prowadzonych przez Powiat Hrubieszowski. Jednym z problemów, który wynikał z ww. analizy, był fakt bardzo małego zainteresowania uczniów kształceniem w zawodzie rolnika w Zespole Szkół Nr 4 w Hrubieszowie. W czasie dyskusji nad tym problemem – mając na uwadze zapewnienie dalszego kształcenia o kierunku rolniczym – rozważana była możliwość przeniesienia tego typu kształcenia do Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie. Jednakże po wielu dyskusjach w gronie wszystkich zainteresowanych, postanowiono odstąpić  od ww. zmian organizacyjnych. Przed sesją Rady Powiatu, która odbyła się w dniu 16 stycznia 2020 r., Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Prawa i Administracji Rady Powiatu, złożyła wniosek o odstąpienie od rozpatrywania projektu uchwały  w sprawie opisanych wyżej zmian.

Zamiar likwidacji Zespołu Szkół Nr 4 w Hrubieszowie  spowodował wiele niepotrzebnych nieporozumień oraz błędnych informacji w środkach masowego przekazu. Jeszcze raz podkreślamy, że nie przemawiały żadne argumenty za tym, aby Zarząd Powiatu  miał  zamiar likwidować kształcenia w zawodzie rolniczym, a wręcz przeciwnie, chciałby zminimalizować jego naturalne wygaśnięcie. Przypominamy, że to za rządów Rady Powiatu IV kadencji  na czele z byłym Starostą Józefem Kuropatwą doprowadzono skutecznie do likwidacji dwóch szkół, w których kształcono w zawodzie rolnika: w Turkowicach (uchwały Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 29 marca 2012 r.: Nr XII/113/2012 w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Turkowicach, 

Reklamy

Nr XII/118/202 w sprawie likwidacji Policealnego Studium Zawodowego, wchodzącego w skład Zespołu Szkółw Turkowicach,

Nr XII/117/2012 w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Turkowicach, Nr XII/115/2012 w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Turkowicach

Reklamy

Nr XII/114/2012  w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Turkowicach, Nr XII/119/2012 Rady Powiatuw Hrubieszowie w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Turkowicach) oraz w Dołhobyczowie (uchwały Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 27 marca 2014r.: Nr XXVIII/272/2014  w sprawie likwidacji Technikum, wchodzącego w strukturę Zespołu Szkół w Dołhobyczowie,Nr XXVIII/271/2014 w sprawie likwidacji Policealnego Studium Zawodowego, wchodzącego w strukturę Zespołu Szkół,

Nr XXVIII/270/2014 w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej  w strukturę Zespołu Szkół, Nr XXVIII/269/2014 w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego, wchodzącego w strukturę Zespołu Szkół,  Nr XXVIII/268/2014 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego, wchodzącego w strukturę Zespołu Szkół w Dołhobyczowie, Nr XXVIII/273/2014 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Dołhobyczowie).

Należy podkreślić, że mienie po szkołach pozostawiono bez wizji zagospodarowania.

Zarząd Powiatu wyraża sprzeciw postawie radnego Józefa Kuropatwy, który na sesji Rady Powiatu w Hrubieszowie w dniu 16 stycznia 2020r., dał ewidentny przykład populizmu i rozgrywek politycznych. Taka postawa, byłego „likwidatora szkół rolniczych” w Powiecie Hrubieszowskim, krótkowzroczność i manipulacja może doprowadzić w przyszłości do samowygaśnięcia kształcenia o kierunku rolniczym, zarówno dla  młodzieży jak i dorosłych na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

Aby zapobiec dalszym niepotrzebnym nieporozumieniom, Zarząd Powiatu w dniu 10 lutego 2020 r., zorganizował spotkania zarówno z kadrą  pedagogiczną szkoły, pracownikami administracji i obsługi jak i rodzicami uczniów, kształcących się w Zespole Szkól Nr 4. Na spotkaniu Zarząd Powiatu potwierdził rezygnację z zamiaru likwidacji Zespołu Szkół Nr 4, co oznacza, że nie podejmie rozwiązań sprzecznych z oczekiwaniem pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców, a także społeczności lokalnej. Podczas spotkania wypracowano wspólne stanowisko odnośnie szerszej promocji szkoły w środowisku lokalnym. Począwszy od  marca 2020 r., nauczyciele, uczniowie, rodzice i sympatycy szkoły  przystąpią  do pracy nad rekrutacją na kolejny rok szkolny.

Zarząd Powiatu za pośrednictwem  przedmiotowego oświadczenia zaprasza uczniów klas ósmych do rozważenia możliwości podjęcia nauki w Zespole Szkół Nr 4 w Hrubieszowie. Swoją ofertę kieruje również  do osób dorosłych, zachęcając do uczestnictwa i zdobywania kwalifikacji  rolniczych w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.

Wszyscy  możemy  pomóc szkole, która cieszy się dobrą opinią rodziców jak i młodzieży do niej uczęszczającej, jako „szkoła przyjazna, gdzie każdy uczeń jest zauważony”. Apelujemy, by nie powtarzać niesprawdzonych i nieuzasadnionych informacji, które stawiają szkołę w złym świetle. Bądźmy w  tej sprawie obiektywni i solidarni. Dobry wynik rekrutacji do technikum czy też branżowej szkoły zawodowej oraz  na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe jest gwarantem stabilności Zespołu Szkół Nr 4w Hrubieszowie.

Zarząd Powiatu dołoży wszelkich starań, aby w Powiecie Hrubieszowskim utrzymać kierunek  kształcenia  w zawodzie rolnika.

 

Hrubieszów, dnia 14 lutego 2020r.                       /-/ Zarząd Powiatu w Hrubieszowie

 

 


 

Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Likwidacja Rolniczaka odroczona

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Rolniczak do likwidacji