17 kwietnia 2024

Oświadczenie Zarządu Powiatu w Hrubieszowie

Oto treść oświadczenia Zarządu Powiatu w Hrubieszowie przesłanego do naszej redakcji.

W związku z notorycznym i nasilającym się rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji, dotyczących wadliwości, a nawet sfałszowania dokumentacji inwestycji realizowanej przez Powiat Hrubieszowski pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3427L Sahryń-Modryń od km 0+005 do km 3+001 w miejscowości Sahryń” informujemy, iż dokumentacja jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz autentyczna. Dokumentacja ta została odebrana i przyjęta przez poprzedni Zarząd Powiatu i w oparciu o nią został złożony wniosek o dofinansowanie w 2020 roku zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek był prawidłowy i kompletny, na jego podstawie przyznane zostało przez Wojewodę Lubelskiego dofinansowanie na przebudowę drogi. Należy wskazać, że osoby rozpowszechniające nieprawdziwe, mijające się z prawdą informacje naruszają dobre imię Powiatu, Starosty Hrubieszowskiego Anety Karpiuk, pracowników oraz członków komisji powołanej przez Wojewodę, której celem było dokonanie oceny wniosków o dofinansowanie. Przekazywanie takich, wprowadzających w błąd opinie publiczną informacji, ma tylko jeden cel – zmotywować mieszkańców do składania podpisów pod referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu. Należy zadać pytanie: gdzie jest tu troska tych osób o dobro mieszkańców, jeżeli apeluje się do Wojewody, żeby Powiat zwracał dotację na remont dróg? W tym wypadku liczą się jak widać, jedynie partykularne interesy osób, które za wszelką cenę i wszelkimi sposobami chcą doprowadzić – być może do odwołania Rady Powiatu. Wierzą tym samym, że zmiana wizerunku politycznego radykalnie wszystko zmieni. Taka retoryka prowadzi do wniosku, że celem działania tych osób są wyłącznie cele polityczne, a nie dobro naszego regionu.

A może mamy do czynienia z targowiskiem próżności w Hrubieszowskim wydaniu? Powiat Hrubieszowski został wprost oskarżony o działania niezgodne z prawem. Czemu służyć mają te działania, jak nie wywołaniu dezorientacji wśród mieszkańców Powiatu, czy pokazaniu może nieudolności obecnej władzy? Należy wskazać, bo autorzy dążący do podważenia reputacji władz Powiatu, widocznie o tym zapomnieli w ferworze swoich wręcz histerycznych działań, że w 2020 r. Powiat wyremontował około 30 km dróg powiatowych i nadal będzie to czynił, bo wiemy, jak potrzebna i ważna dla rozwoju naszego regionu jest dobra infrastruktura drogowa, która wpływa bezpośrednio na możliwości inwestycyjne Powiatu i daje większe bezpieczeństwo mieszkańcom na lepszych, wyremontowanych drogach. Dlatego apelujemy – dla dobra mieszkańców Powiatu o powstrzymanie się od działań, które jedynie mogą dezorganizować pracę władz powiatu i jeżeli Państwo, autorzy pomówień – nie pomagacie, to kierujemy do Was prośbę, nie przeszkadzajcie w działaniach na rzecz rozwoju naszego Powiatu, nie negujcie wszystkiego co robią władze Powiatu dla dobra mieszkańców i rozwoju naszego regionu. Czy wzbudzanie medialnych sensacji opartych na niewiedzy, ma służyć mieszkańcom Powiatu, tak samo jak wykluczenie Powiatu z dofinansowania na drogi? Dlaczego swojej energii w działaniu nie przedkładacie na apelowanie o jeszcze większe wsparcie finansowe dla Powiatu Hrubieszowskiego? Może w ten sposób przyczynilibyście się do działań mających na celu pomoc Powiatowi, jednak, jak wskazano cel polityczny działania zaślepia Was i szukacie akceptacji i poklasku w sposób niegodny.

Zarząd Powiatu w Hrubieszowie

Zobacz też:

Zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez starostę hrubieszowskiego – ZDJĘCIA, WIDEO

Zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez starostę hrubieszowskiego – ZDJĘCIA, WIDEO

LubieHrubie na Instagramie