Oszustom stop!

UWAGA!

Reklamy

Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie w związku z nasilającymi się próbami wyłudzeń i oszustw na terenie naszego powiatu, apeluje o ostrożność w kontaktach z osobami nieznajomymi.

Policja przestrzega i radzi jak się zachować, żeby nie paść ich ofiarą.

1. Nie wpuszczajmy do mieszkania nieznajomych osób – nie każdy jest tym za kogo się podaje.

2. Pomysłowość oszustów jest nieograniczona – mogą podawać się za członków rodziny, pracowników administracji, inkasentów opłat, przedstawicieli banku, policjantów ale też za osoby pokrzywdzone przez los.

3. Upewnijmy się kogo wpuszczamy do domu. Zanim to uczynimy, żądajmy legitymacji, identyfikatorów, zadzwońmy do instytucji, na które nieznajomi się powołują.

4. Oszuści wykorzystują dobre serce, ufność i gościnność swoich ofiar.

5. Miła powierzchowność pomaga zdobyć zaufanie.

6. Nie wierzmy w „życiowe okazje” oferowane przez nieznajomych.

7. Łupem napastników mogą paść oszczędności całego życia, cenne przedmioty i mieszkania.

8. Oszuści stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia bezbronnych osób.

9. Gdy podejrzewamy, że mamy do czynienia z oszustem, nie wahajmy się zadzwonić na Policję pod bezpłatny numer telefonu 997 lub 112 (z telefonów komórkowych).

Telefony, pod którymi można potwierdzić tożsamość osób oraz dokumenty, jakimi powinni okazać się przedstawiciele instytucji i służb:

(Nazwa instytucji / Telefon / Dokument)

Policja – 997 lub 112 (z tel. kom.) – legitymacja służbowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie – 696 5560 – legitymacja pracownika socjalnego

PCK w Hrubieszowie – 696 2410 – opieczętowana karta pracy

ZUS w Hrubieszowie – 696 2762 pracownik – upoważnienie do kontroli, lekarz – zlecenie na przebadanie

Państwowa Straż Pożarna – 998 – legitymacja służbowa

Pogotowie Energetyczne – 991 – legitymacja służbowa (wzór w trakcie zmiany), tożsamość innych pracowników RZE można również potwierdzić u dyspozytora Pogotowia Energetycznego

PGKiM w Hrubieszowie – 696 2607 – brak

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Hrubieszowie – 696 2663 – monter, kontroler – legitymacja służbowa

Urząd Miasta w Hrubieszowie – 696 2504 – upoważnienie do kontroli

Straż Graniczna w Hrubieszowie – 697 5600 – legitymacja służbowa

Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa – 696 3055, 696 5121 – brak

Pogotowie Gazowe – 992 – identyfikator z nadrukowaną fotografią (nie przyklejoną)

Poczta Polska w Hrubieszowie – 696 2719 – brak

Straż Miejska – 986 – legitymacja służbowa

GOPS Hrubieszów – 696 5857 – legitymacja pracownika socjalnego

GOPS Mircze – 651 9004 – legitymacja pracownika socjalnego

GOPS Dołhobyczów – 653 2137 – legitymacja pracownika socjalnego

GOPS Trzeszczany – 657 5002 – legitymacja pracownika socjalnego

GOPS Uchanie – 657 7236 – legitymacja pracownika socjalnego

GOPS Horodło – 651 5426 – legitymacja pracownika socjalnego

GOPS Werbkowice – 657 2133 – legitymacja pracownika socjalnego

***

Info:
KPP w Hrubieszowie