Otwarcie Telecentrum w Hrubieszowie

Wraz z Noym Rokiem Urząd Miasta Hrubieszowa udostępnił znajdujące się w podziemiach Hrubieszowskiego Domu Kultury Telecentrum. Jest ono czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 20:00 i wyposażone w 10 stanowisk z dostępem do Internetu (w tym 1 dla pracownika), windę dla niepełnosprawnych oraz klimatyzację.

Reklamy

Telecentrum powstało w ramach projektu „Nowe technologie – lepsza jakość usług internetowych w Powiecie Hrubieszowskim”. Projekt był realizowany w 85 % ze środków RPO WL na lata 2007 – 2013 w ramach działania 4.1. Społeczeństwo informacyjne. Właścicielem Telecentrum jest Gmina Miejska Hrubieszów.

Telecentrum przeznaczone jest do:
celów edukacyjnych i naukowych (np. poszukiwań bibliograficznych, pisania referatów, prac naukowych, rozszerzania wiedzy przedmiotowej, gromadzenia informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych);
propagowania, promocji kultury i sztuki;
kontaktów z instytucjami publicznymi;
aktywizacji społeczno – zawodowej Użytkownika.

Lokalizacja: Hrubieszowski Dom Kultury, ulica 3-go Maja 7 w Hrubieszowie.
Czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 20:00.

Wyposażenie: 10 stanowisk z dostępem do internetu (w tym 1 dla pracownika), winda dla niepełnosprawnych, klimatyzacja.

Aby móc skorzystać z usług Telecentrum należy zapoznać się z
Regulaminem korzystania z Telecentrum »

oraz wypełnić
Kwestionariusz rejestracyjny dla osoby dorosłej »

lub
Kwestionariusz rejestracyjny dla osoby małoletniej »

Serdecznie zapraszamy

***

Info i foto: UM Hrubieszów