15 lipca 2024

Paczki dla osób starszych od Caritas Hrubieszów

Wolontariusze Parafialnego Zespołu Caritas działającego przy Kościele św. Mikołaja i Zespołu Szkół nr 1, w ramach projektu „Pomoc dla seniora” przygotowali i w dniu 18 kwietnia 2020 roku przekazali czterdzieści jeden paczek dla osób starszych z naszego rejonu.

Reklamy

 

Wolontariusze Parafialnego Zespołu Caritas działającego przy Kościele św. Mikołaja i Zespołu Szkół nr 1, w ramach projektu „Pomoc dla seniora” przygotowali i w dniu 18 kwietnia 2020 roku przekazali czterdzieści jeden paczek dla osób starszych z naszego rejonu.

 

„Miłosierdzie jest czynem miłości”

Reklamy

Człowiek o dobrym sercu jest zdolny autentycznie przemieniać struktury społeczne, w których żyje i pracuje. Umie być wiernym i twórczym owocując czynami miłości.

Świat potrzebuje dzisiaj ludzi o gorących sercach, młodych duchem i rozpalonych Bożą miłością. Nigdy nie powinniśmy stracić wiary człowieka, bo żadna rzecz, żadna pasja, żadna kariera nie da nikomu szczęścia, ile może dać nam drugi człowiek niezależnie kim jest i co posiada.

Reklamy

Miłosierdzie jest otwarte na problemy bliźnich. Człowiek miłosierny wychodzi naprzeciw ludzkim problemom, jest bezinteresowny i często narażony na ataki tych, którzy miłosierdzia nie znają. Okazywanie miłosierdzia nie jest przejawem słabości, wręcz przeciwnie – jego mocy.

Los jest nieprzewidywalny. Nigdy nie wiadomo, jak potoczy się nasze życie. Może któregoś dnia sami będziemy potrzebowali wsparcia. Może okaże się, że w momencie, gdy kogoś najbardziej potrzebujemy, nikt z pomocą nie przyjdzie. Jeśli będziemy wysyłać w świat dobro, będziemy podporą dla innych, po pewnym czasie zobaczymy, że szczęście przybędzie do nas z podwojoną siłą.

Okazywanie miłosierdzia jest naszą najlepszą inwestycją w przyszłość. Bank miłosierdzia jest najbardziej opłacalnym bankiem tego świata. Nie powinniśmy zatem bać się inwestować w miłosierdzie.

Nikt nigdy nie stał się ubogim poprzez dawanie siebie i miłości innym.

 

Wolontariusze

Caritas Hrubieszów

 


 

Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Pomagając seniorom, pomagasz sobie

WIADOMOŚCI – Otwarcie nowego Punktu Caritas przy Parafii św. Mikołaja w Hrubieszowie