26 maja 2024

PCPR: Nabór uczestników do projektu „Stajemy się lepsi”

Celem Projektu jest Zwiększenie aktywności i samodzielności życiowej 66 ostatecznych beneficjentów projektu w tym 56 osób niepełnosprawnych oraz 10 osób wychowujących się w rodzinach zastępczych z terenu powiatu hrubieszowskiego do końca 2013 roku.

 

Kryteria uczestnictwa w projekcie:

–     osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o  niepełnosprawności lub równoważne (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), w wieku aktywności zawodowej od 15 do 64 roku życia;

–     wychowankowie rodzin zastępczych otrzymujących pomoc finansową z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie z tytułu umieszczenia w rodzinie zastępczej w wieku od 15 roku życia do 25 roku życia.

Uczestnikom Projektu oferujemy:

–     zajęcia z psychologiem i z doradcą zawodowym,

–     dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych,

–     sfinansowanie wybranych przez siebie kursów i szkoleń zawodowych, (czas trwania kursu nie dłuższy niż 3 m-ce)

–     sfinansowanie zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia/kurs.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie i spełniających powyższe warunki zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, ul. Ceglana 58/1, 22-500 Hrubieszów, pok. 6 i 7, w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 30 kwietnia 2013 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:00, celem wypełnienia ankiety rekrutacyjnej. Bliższe informacje można uzyskać pod numerami tel.: 84 6963777; 84 6970783.

 

Szczegóły : tutaj

 

Źródło: PCPR Hrubieszów