Perspektywy ludzi młodych

Kolejne pytanie do komitetów wyborczych skierowała Nieśka.
Pytanie zadaję nie jako dziennikarka LH, ale jako osiemnastolatka, która w tym roku uzyskała prawo wyborcze. Moje poglądy polityczne nie są jeszcze dokładnie sprecyzowane. Jak wielu moich rówieśników mam problem z odpowiednim wyborem. Proszę mnie przekonać, dlaczego właśnie na Wasz Klub powinnam oddać swój głos.

Reklamy

Zależy Wam na pewno na rozwoju miasta, a możliwe jest to tylko jeśli do Hrubieszowa po studiach powracać będą młodzi, wykształceni ludzie. W przyszłym roku wybieram się na studia. Jeśli zechcę wrócić po ich skończeniu do Hrubieszowa, czego mogę się tu spodziewać? Czy zapewnicie mi pracę i normalne, spokojne życie?

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

Reklamy

„Komitet Lewica i Demokraci nie obiecuje gruszek na wierzbie, nie składa obietnic, których nie będzie w stanie zrealizować. Dlatego w odpowiedzi na pytanie czy w ciągu jednej kadencji (4 lata) jesteśmy w stanie zmienić na tyle sytuację naszego miasta, by każdy młody, wykształcony człowiek mógł podjąć pracę, z przykrością musimy odpowiedzieć nie, bo cudów nie ma.

Likwidacja bezrobocia jest problemem złożonym, dotyczącym nie tylko naszego miasta, ale całego regionu i kraju. Wymaga działań długofalowych – propozycje nasze zawarte są w odpowiedzi na pytanie nr 1 dotyczące bezrobocia – ale od czegoś trzeba zacząć i my tego świadomość mamy. Zdajemy sobie również sprawę z tego, że bez ludzi młodych, aktywnych, zainteresowanych wprowadzaniem zmian, nie uda się tego osiągnąć, bo ktoś te działania musi kontynuować w latach następnych.

Jeżeli chodzi jednak o to, czym chcemy zachęcić ludzi młodych do oddania głosów na nas, to jest to zwyczajna chęć przełamania panujących stereotypów sprawowania władzy. Umożliwienie młodym ludziom aktywnego udziału w życiu miasta, wspieranie ich inicjatyw, zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia na stanowiska samorządowe, bez dyskryminacji ze względu na przynależność partyjną czy inną. Chcemy dawać szansę młodym ludziom, by mogli zdobywać doświadczenie potrzebne w pracy zawodowej i działalności społecznej, ale chcemy zadbać także o to, by mogli przyjemnie wypocząć, aktywnie spędzić wolny czas, by miasto zapewniało im ku temu możliwości. O tym wszystkim piszemy w naszym programie wyborczym, który jest dostępny m.in. na stronie www.kosakowski.hru.pl i na naszych ulotkach.

Liczymy także na to, że ludzie młodzi sami staną się inicjatorami takich zmian, podejmą działania, nie będą biernymi obserwatorami, gdyż zmiany których wszyscy potrzebujemy, na które wszyscy czekamy, muszą dokonywać się ze współudziałem ludzi młodych, bo rezultaty tych zmian będą głównie ich dotyczyć.

Chcemy aby gwarantem realizacji naszych zamierzeń programowych adresowanych do ludzi młodych, byli młodzi na stanowiskach kierowniczych w miejskiej administracji samorządowej. Taki postulat jako Frakcja Młodych Socjaldemokratów skierowaliśmy pod adresem naszego kandydata na Burmistrza Miasta i mamy nadzieję, a nawet pewność, że zostanie on uwzględniony w przypadku wygranej Pana Kosakowskiego. Jest on bowiem osobą otwartą na współpracę z ludźmi młodymi, co udowodnił będąc starostą hrubieszowskim. To dzięki niemu dziesiątki, młodych, wykształconych ludzi znalazło pracę w Hrubieszowie i powiecie hrubieszowskim, i pełni dzisiaj odpowiedzialne funkcje w administracji samorządowej oraz innych instytucjach sfery publicznej.

Teresa Perechubko-Mirosław
Kandydatka na radną do RM
w okręgu nr 2″