Początek roku szkolnego w Kościuszce

W poniedziałek 2 września o godz. 9.15 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie.

Reklamy

 

Licznie zgromadzona młodzież, przybyli na uroczystość rodzice, a także grono pedagogiczne II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, byli uczestnikami szczególnie podniosłej inauguracji nowego roku szkolnego.

Tę wyjątkową oprawę szkolnej uroczystości zapewnili pięknie prezentujący się uczniowie klas mundurowych oraz znamienici goście: Wicestarosta Powiatu Hrubieszowskiego Wojciech Sołtysiak, Komendant Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie ppłk Dariusz Łopocki, Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Grzegorz Pietrasiak, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Piotr Gronowicz, reprezentant dowódcy 2 Pułku Rozpoznawczego por. Paweł Wojtaszek, przewodniczący Rady Rodziców Paweł Walencik oraz ks. Prałat Andrzej Puzon.

Reklamy

W swoich przemówieniach Goście, a także Dyrektor Szkoły Dariusz Szadowski, wskazywali na konieczność wytężonej i uczciwej pracy, której zwieńczeniem będzie uzyskanie satysfakcjonującego świadectwa dojrzałości, podkreślając przy tym wagę wychowywania młodzieży, również w sferze moralnej. Ks. Prałat w słowie skierowanym do zgromadzonych nawiązał również do 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i olbrzymiej daniny krwi, którą złożyli wówczas na ołtarzu ojczyzny młodzi ludzie, w tym uczniowie szkół średnich.

W drugiej części inauguracji odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych, których przed sztandarem Szkoły reprezentowali: Mateusz Klamer, Ala Pasieka, Michał Nowosadzki i Katarzyna Lebiedowicz.

 

(info i fot. ZS nr 3)