Podziękowania i gratulacje

Szanowni Państwo. Drodzy Wyborcy, mieszkańcy Hrubieszowa. Serdecznie dziękuję za udział w wyborach oraz udzielone poparcie. Cieszę się, że duża część Naszej społeczności lokalnej dostrzega potrzebę zmian i „wyrwania” się z pułapki niemożności i ograniczeń, oraz braku koncepcji dynamicznego rozwoju miasta.

Reklamy

 

Kandydując na Burmistrza Miasta Hrubieszowa przyjęłam zasadę składania tylko takich obietnic i deklaracji, z których mogę się wywiązać. Tworząc program wyborczy wsłuchiwałam się w oczekiwania mieszkańców miasta, a dla realizacji poszczególnych postulatów starałam się pozyskiwać wsparcie. Przykładowo podczas niedawnej wizyty Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka otrzymałam deklarację wsparcia finansowego dla od lat oczekiwanych inwestycji w tym: poprawy stanu dróg lokalnych, budowy mieszkań z programu „Mieszkanie plus” czy budowy pływalni (we współpracy z innymi gminami powiatu). Także wizyta Ministra Jacka Sasina przyniosła ze sobą obietnicę finansowania inwestycji infrastrukturalnych. Warto także dodać, że rozpoczęłam już rozmowy z przedstawicielem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, na temat zagospodarowania terenów rzeki „Huczwy” i „kanału Ulgi”.

Szanowni wyborcy. W moim przekonaniu zachowanie synergii we współpracy z rządem oraz władzami samorządowymi wszystkich szczebli może przyczynić się do dynamicznego rozwoju miasta. Jestem pewna, że mieszkańcy potrafią dostrzec potencjał tkwiący we współpracy z ww. władzami, oraz oczekują podjęcia natychmiastowych działań na rzecz rozwoju i nowych inwestycji.Jestem przekonana, że po 5 letniej kadencji mieszkańcy Hrubieszowa będą mogli powiedzieć, że żyje im się lepiej, a władza samorządowa dotrzymuje słowa. Obiecuję ciężką pracę, służbę i wsłuchiwanie się w głos mieszkańców.

Gratuluję wszystkim nowo wybranym Radnym Rady Miejskiej Hrubieszowa. Wierzę, że chęć działania na rzecz miasta i jego Mieszkańców zostanie właściwie wykorzystana w przyszłości. Zapraszam serdecznie do współpracy na rzecz naszej „małej ojczyzny” aby Nam wszystkim żyło się lepiej.

Gratuluję Pani Marcie Majewskiej wyniku gwarantującego przejścia do drugiej tury wyborów. Dziękuję za rywalizację Panom: Piotrowi Szelągowi, Franciszkowi Sucheckiemu, Janowi Gołębiowskiemu, Zbigniewowi Smalowi oraz Wojciechowi Ciesielczukowi. Dziękuję wszystkim kandydatom, którzy nie uzyskali wystarczającego poparcia a uczestniczyli w wyborach.

Dziękując za dotychczasowe poparcie – proszę o głos w II turze wyborów.


Maryla Symczuk

 

Sfinansowano ze środków KW PiS
tekst i fot. mat. reklamodawcy

Portal LubieHrubie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów reklamowych dostarczonych przez reklamodawców.