Podziękowania od hrubieszowskiego szpitala

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie składa serdeczne podziękowania.

Reklamy

 

W imieniu własnym oraz wszystkich pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie składam serdeczne podziękowania wszystkim Paniom z Akcji Społecznej „POMAGAMY – HRUBIESZÓW I OKOLICE: Szyjemy dla Hrubieszowa”:

Wioletcie Skoczylas, Edycie Niemczyk,  Marii Wilkos, Henryce Letniańczyn, Marii Kozak, Zofii Borowskiej, Bożenie Antoniuk, Agnieszce Wareckiej, Dorocie i Marii Klik, Alicji Zawadzkiej, Katarzynie Strączkowskiej, Stanisławie Jączek, Annie Kędzierskiej, Kamili Maślance, Natalii i Elżbiecie Syposz, Małgorzacie, Kamili i Ewelinie Opejda, Wioletcie Pisarczuk, Katarzynie Potaczało, Tamarze Marchlewskiej, Katarzynie Jóźwiak,  Członkiniom Klubu Seniora PLATAN z Nieledwi: Stanisławie Paterak, Teresie Fusiara, Teresie Filipczuk,  Stanisławie Efler, Czesławie Król, Krystynie Załuskiej, Marii Szady i Jadwidze Kusz i Domowi Kultury w Nieledwi: Zofii Bobrowskiej i Bożenie Antoniuk oraz wszystkich, których tu nie ujęto a przyczynili się do tego dzieła

za okazaną pomoc w postaci uszytych maseczek i fartuchów ochronnych.

Wsparcie jakie otrzymaliśmy jest dla nas nieocenioną pomocą, zwiększająca znacznie możliwość ochrony pracowników, a tym samym naszych pacjentów,  w sytuacji pandemii koronawirusa.

Podziękowania wypływają wprost z naszych serc, ponieważ wiemy, że w walce z COVID-19 nie jesteśmy sami, że nie ma sytuacji bez wyjścia i zawsze możemy na Panie liczyć.

 

Z wyrazami szacunku

lek. med. Dariusz Gałecki

Dyrektor SP ZOZ w Hrubieszowie

 

***

 

W imieniu własnym oraz wszystkich pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie składam serdeczne podziękowania, na ręce Pani Danuty Muzyczko oraz Pani Barbary Czarneckiej – Sobczak,  wszystkim Paniom z Akcji Społecznej „WERBKOWICE I OKOLICE SZYJĄ MASECZKI” za okazaną pomoc.

Wsparcie jakie otrzymaliśmy jest dla nas nieocenioną i bardzo konieczna pomocą, która wpłynęła znacznie na możliwość ochrony pracowników i pacjentów,  w sytuacji pandemii koronawirusa.

Okazana przez Panie solidarność społeczna stanowi ogromna wartość, szczególnie w tak trudnym dla nas czasie walki z COVID-19.

 

Z wyrazami szacunku

lek. med. Dariusz Gałecki

Dyrektor SP ZOZ w Hrubieszowie

 

***

 

W imieniu własnym oraz wszystkich pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie składam serdeczne podziękowania, na ręce Pani Marii Knap, Dyrektora Domu Kultury w Werbkowicach, wszystkim cudownym Paniom, które uszyły dla nas maseczki.

Pomoc, jaką otrzymaliśmy od Pań jest dla nas źródłem radości, że w tym trudnym, niespodziewanym czasie pandemii koronawirusa są ludzie, na których możemy zawsze liczyć, których pomoc wpłynie na wzrost bezpieczeństwa pracowników i pacjentów.

Okazana przez Panie solidarność społeczna jest bezcenna.

 

Z wyrazami szacunku

lek. med. Dariusz Gałecki

Dyrektor SP ZOZ w Hrubieszowie

 

***

 

W imieniu własnym oraz wszystkich pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie składam serdeczne podziękowania wszystkim Paniom:

Członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich Staszic i Modryń Kolonia oraz Irenie Serafin, Beacie Amerla, Milenie Mielniczek, Zofii Dragan, Beacie Wepa, Irenie Panko, Janinie Olszak, Agnieszce Rutkowskiej, Irminie Herdej, Józefie Hunkiewicz, Anecie Karpinskiej, Zofii Wojtiuk, Annie Burdzan      

za okazaną pomoc w postaci uszytych maseczek i fartuchów ochronnych.

Wsparcie jakie otrzymaliśmy jest dla nas nieocenioną pomocą, zwiększająca znacznie możliwość ochrony pracowników, a tym samym naszych pacjentów,  w sytuacji pandemii koronawirusa.

Podziękowania wypływają wprost z naszych serc, ponieważ wiemy, że w walce z COVID-19 nie jesteśmy sami, że nie ma sytuacji bez wyjścia i zawsze możemy na Panie liczyć.

 

Z wyrazami szacunku

lek. med. Dariusz Gałecki

Dyrektor SP ZOZ w Hrubieszowie

 

***


SP ZOZ  w Hrubieszowie dziękuje firmie rSendpol Piotr Sendecki

W dniu 21.04.2020 r. otrzymaliśmy do Firmy SENDPOL Piotr Sendecki pomoc materialną w postaci: sterylizatora UV, półmasek FFP3 i  10 kombinezonów ochrony biologicznej.

Dyrekcja i Pracownicy SP ZOZ w Hrubieszowie wyrażają ogromną wdzięczność za otrzymaną pomoc materialną. Okazana solidarność społeczna stanowi ogromna wartość na co dzień, a szczególnego znaczenia nabiera w okresie pandemii koronawirusa.

 

Z wyrazami szacunku

lek. med. Dariusz Gałecki

Dyrektor SP ZOZ w Hrubieszowie

 

 

info: SP ZOZ w Hrubieszowie