14 czerwca 2024

Podziękowanie KWW Porozumienie i Rozwój

My, kandydaci do Rady Miasta KWW Porozumienie i Rozwój, zarówno ci, którzy zdobyli mandaty, jak i pozostali, dziękujemy za okazane zaufanie i oddanie na nas głosów.

Reklamy

 

Szanowni Wyborcy!

My, kandydaci do Rady Miasta KWW Porozumienie i Rozwój, zarówno ci, którzy zdobyli mandaty, jak i pozostali, dziękujemy za okazane zaufanie i oddanie na nas głosów.

Reklamy

Radni wybrani dzięki Państwa poparciu czują się zobowiązani do realizacji programu przedstawionego w kampanii wyborczej oraz odpowiedzialnego pełnienia powierzonej im funkcji.

Małgorzata Ciesielczuk
Anna Kondrat
Marta Majewska
Violetta Pietrusiewicz
Grażyna Temporowicz
Wiesław Bańka
Józef Bojarczuk
Sławomir Kędziera
Zbigniew Kowalczyk
Leszek Kryszczuk
Marek Laskowski
Andrzej Podlewski
Wojciech Sołtysiak
Leszek Tarnawski

Reklamy