15 lipca 2024

Pokrzyżowali plany rebeliantom

Skuteczne działania żołnierzy Polskich Sił Zadaniowych w Afganistanie po raz kolejny pokrzyżowały plany rebeliantów działających w prowincji Ghazni. W ostatni tygodniu w wyniku walk z przeciwnikiem poległo 10 talibów, przechwycono prawie tysiąc sztuk amunicji oraz wykryto i zniszczono kilkanaście improwizowanych ładunków wybuchowych IED (z ang. Improvised Explosive Device).

Reklamy

Pierwszego dnia lipca w godzinach nocnych operatorzy bezzałogowego środka rozpoznawczego (BSR) z bazy Qarabagh podczas lotu patrolowego wykryli 6 uzbrojonych „kopaczy” próbujących podłożyć IED. Ze względu na duże oraz bezpośrednie zagrożenie dla operujących w terenie pododdziałów Zgrupowania Bojowego „Bravo”, żołnierze wykonali procedurę wsparcia ogniowego i ostrzelali stanowiska przeciwnika z moździerza. W wyniku przeprowadzonej akcji, operatorzy BSR potwierdzili trafienie w cel.

Reklamy

Z kolei dwa dni wcześniej o północy kilka kilometrów na północny – zachód od bazy Warrior zwiadowcy z 1. zespołu Grupy Rozpoznawczej zlikwidowali skrytkę na środki walki. W miejscu wskazanym przez oficerów Służby Kontrwywiadu Wojskowego znaleźli: 7 pocisków do granatników przeciwpancernych, granat moździerzowy 82 mm oraz 100 sztuk amunicji kalibru 12,7 mm. Niedaleko rejonu, w którym znaleziono amunicje i środki walki zauważano 6 rebeliantów przygotowujących miejsce by podłożyć IED. Kiedy zwiadowcy zaczęli się do nich zbliżać przeciwnik zaczął strzelać w ich kierunku. Żołnierze 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej od razu odpowiedzieli ogniem. Pod wpływem znacznej przewagi polskich żołnierzy rebelianci zerwali kontakt, a w wyniku walki jeden z nich został ranny. Poszkodowanemu udzielono pierwszej pomocy i przetransportowano do bazy Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa ISAF w Ghazni.

Reklamy

Skutecznością wykazali się także żandarmi z 4. Operacyjnego Zespołu Doradczo Łącznikowego ds. szkolenia policji POMLT. Podczas nocnego patrolu wykonywanego w ramach operacji pod kryptonimem White Eagle Shadow po głównej drodze Kabul – Kandahar Polacy otrzymali informację z Taktycznego Centrum Operacyjnego z bazy Qarabagh, że jeden z koalicyjnych patroli został zaatakowany w miejscowości Levani Bazar. 4. POMLT natychmiast udał się we wskazany rejon by pomóc kolegom. Niemniej jednak, gdy zbliżali się do celu zostali również ostrzelani przez przeciwnika. Zimną krew zachowali tzw. „gunnerzy”, którzy natychmiast po zidentyfikowaniu rebeliantów ostrzelali z broni pokładowej ich stanowiska. Dzięki szybkiej reakcji żandarmów udało się wyprowadzić zaatakowany patrol z zagrożonego terenu. Informacje wywiadowcze potwierdziły, że w wyniku walki poległo 4 przestępców, a wśród nich najprawdopodobniej jeden z lokalnych przywódców.

Ponadto dzięki informacjom uzyskanym przez żołnierzy 9. Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego działającego w ramach S2X żołnierze Zgrupowania Sił Specjalnych przechwycili dużą skrytkę na amunicję w dystrykcie Andar. W wyniku podjętych działań przejęto i zniszczono prawie 800 sztuk amunicji kalibru 14,5 mm i 12,7 mm.

Ponieważ największe zagrożenie dla żołnierzy działających w terenie stanowią improwizowane ładunki wybuchowe to każde odnalezienie i zniszczenie przygotowanego IED stanowi wielki sukces i wpływa na poprawę bezpieczeństwa nie tylko żołnierzy, ale przede wszystkim cywilów. Niemalże każdego dnia żołnierze mają do czynienia z tymi wykonanymi domową metodą środkami walki. 26 czerwca br. patrol rozminowania drogi RCP (z ang. Road Clearence Package) unieszkodliwił 4 ładunki przygotowane do zasadzki na siły bezpieczeństwa. Jeden z nich składał się z 3 pocisków artyleryjskich 122mm i przygotowany był do odpalenia drogą radiową. Innym razem znaleziono 4 pojemniki po 25 kg materiałów wybuchowych w każdym. Wszystkie takie znaleziska są dokładnie badane, sporządzana jest specjalna dokumentacja porównawcza, a następnie niszczone są na miejscu znalezienia. W sumie w ciągu ostatniego tygodnia udało się unieszkodliwić kilkanaście IED.

IX zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie to w głównej mierze żołnierze z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, wchodzącej w skład 11. Dywizji Kawalerii Pancernej. Pozostałe elementy uzupełniają: Żandarmeria Wojskowa, 25. Brygada Kawalerii Powietrznej, 49. Pułk Śmigłowców Bojowych, 1. Brzeska Brygada Saperów, Centralna Grupa Wsparcia Współpracy Cywilno Wojskowej, Centralna Grupa Działań Psychologicznych, 9. Warmiński Pułk Rozpoznawczy oraz inne jednostki Sił Zbrojnych RP.

Oprócz Polskich Sił Zadaniowych w PKW Afganistan pełnią służbę komandosi z 1. Pułku Specjalnego Komandosów, jednostki specjalnej GROM, Morskiej Jednostki Działań Specjalnych, Jednostki Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych oraz Dowództwa Wojsk Specjalnych – tworząc Zgrupowanie Sił Specjalnych, podległe dowódcy Sił Specjalnych ISAF.

***

Tekst: mjr Szczepan GŁUSZCZAK
Foto: archiwum PKW