17 kwietnia 2024

Polacy utrzymują inicjatywę w Ghazni

Mijający tydzień w prowincji Ghazni to czas ofensywy wojsk koalicyjnych i Afgańskich Sił Bezpieczeństwa. Rezultaty to m.in.: 12 poległych rebeliantów, 10 rebeliantów rannych w walce, zatrzymania kolejnych 12 osób podejrzanych o ataki na siły koalicyjne oraz znaczne ilości broni i materiałów wybuchowych przejęte przez polskich żołnierzy.

Efekty działalności operacyjnej potwierdzają wysoki profesjonalizm oraz doskonałą współpracę żołnierzy zgrupowań bojowych „Alfa” i „Bravo”, żołnierzy Wojsk Specjalnych, Służb Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego.

Żołnierze Zgrupowania Bojowego „Alfa” w ramach operacji prowadzonych w minionym tygodniu w północnej części prowincji zatrzymali 6 podejrzanych o działalność skierowaną przeciwko Afgańskim Siłom Bezpieczeństwa i żołnierzom Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa ISAF. Wykryto oraz zniszczono 6 improwizowanych urządzeń wybuchowych, w tym jedno o masie 80 kg.

W ostatnich dniach w południowej części prowincji Ghazni żołnierze Zgrupowania Bojowego „Bravo” przejęli ponad 200 kg materiałów wybuchowych.

Kilka dni wcześniej również w południowej części prowincji Ghazni, podczas nieudanej próby ataku na polsko-amerykański konwój logistyczny poległo 10 rebeliantów, a kolejnych 10 zostało zranionych. Ciężkie straty jakie ponieśli terroryści to efekt skoordynowanego działania i siły ognia prowadzonego jednocześnie z lądu i powietrza.

Żołnierze Wojsk Specjalnych dzięki precyzyjnemu planowaniu przeprowadzili w dniach 22 23 lipca szereg skutecznych operacji, które doprowadziły m.in.: do zatrzymania niebezpiecznych terrorystów poszukiwanych przez siły koalicyjne. Wśród zatrzymanych jest zastępca dowódcy talibów w dystrykcie Andar – Mullah Janan, który zastraszał i terroryzował mieszkańców dystryktu, przygotowywał i organizował ataki terrorystyczne skierowane przeciwko Afgańskim Siłom Bezpieczeństwa, żołnierzom koalicji i przedstawicielom władz lokalnych. Operacja zatrzymania Mullaha Janana została przeprowadzona w nocy i zakończona sukcesem dzięki precyzyjnym danym wywiadowczym i rozpoznawczym.

W wyniku kolejnych akcji przeprowadzonych przez Wojska Specjalne zlikwidowano silnie bronione przez rebeliantów magazyny materiałów wybuchowych i środków walki. Przejęto a następnie zniszczono: 4 gotowe do użycia improwizowane urządzenia wybuchowe, 8 min przeciwpiechotnych, 50 kilogramów materiałów wybuchowych, 50 kilogramów materiałów służących do produkcji IED, 8 pocisków artyleryjskich (kalibru 152 mm), 30 metrów lontu, 10 zapalników elektrycznych, mechanizmy naciskowe i zapalniki radiowe.

W trakcie prowadzenia jednej z operacji żołnierze Wojsk Specjalnych zostali zaatakowani przez rebeliantów. W wyniku wymiany ognia dwóch napastników poległo, a kolejny został zatrzymany. Niegroźnie ranni zostali dwaj polscy komandosi.

23 lipca w północnej części prowincji przeprowadzono kolejną operację Afgańskich Sił Bezpieczeństwa wspieraną przez żołnierzy Zgrupowania Bojowego „Alfa” oraz zespoły doradczo-łącznikowe ds. szkolenia afgańskiej armii i policji (OMLT i POMLT). Rezultaty to m.in.: 4 zatrzymanych rebeliantów oraz znaczne ilości przejętej broni i materiałów wybuchowych. Jeden z zatrzymanych przyznał się do podkładania i detonowania improwizowanych ładunków wybuchowych. W trakcie prowadzonych działań doszło do ataku na polski patrol – pod pojazdem typu MRAP eksplodował ładunek wybuchowy. W wyniku wybuchu ranny został polski żołnierz. Lekarze określają stan rannego jako stabilny, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Podsumowanie rezultatów i tempa prowadzonych w minionym tygodniu działań to dowód na to, że inicjatywa w prowincji Ghazni jest po stronie wojsk koalicji i Afgańskich Sił Bezpieczeństwa. Osiągnięte efekty operacji były możliwe dzięki doskonałej współpracy zgrupowań żołnierzy Polskich Sił Zadaniowych, Wojsk Specjalnych, Służb Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego oraz Afgańskim Siłom Bezpieczeństwa i przyczyniają się niewątpliwie do poprawy bezpieczeństwa w prowincji Ghazni oraz stworzenia warunków do przekazania Afgańczykom w przyszłości całkowitej odpowiedzialności za ich kraj.

* * *

IX zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie to w głównej mierze żołnierze z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, wchodzącej w skład „Czarnej Dywizji” – 11. Dywizji Kawalerii Pancernej z Żagania. Pozostałe elementy uzupełniają: Żandarmeria Wojskowa, 25. Brygada Kawalerii Powietrznej, 49. Pułk Śmigłowców Bojowych, 1. Brzeska Brygada Saperów, Centralna Grupa Wsparcia Współpracy Cywilno Wojskowej, Centralna Grupa Działań Psychologicznych, 9. Warmiński Pułk Rozpoznawczy oraz inne jednostki Sił Zbrojnych RP.

Oprócz Polskich Sił Zadaniowych w PKW Afganistan pełnią służbę komandosi z 1. Pułku Specjalnego Komandosów, jednostki specjalnej GROM, Morskiej Jednostki Działań Specjalnych, Jednostki Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych oraz Dowództwa Wojsk Specjalnych – tworząc Zgrupowanie Sił Specjalnych, podległe dowódcy Sił Specjalnych ISAF.

Galeria:

***

Tekst, foto: mjr Szczepan GŁUSZCZAK