26 września 2023

Pomoc dla powiatu hrubieszowskiego. Wznowiono dostawy prądu

Samorząd powiatowy po kilku próbach interwencji u Wojewody Lubelskiego otrzymał wsparcie w postaci sprzętu do odśnieżania z Generalniej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (odpłatnie), wznowione zostały dostawy prądu dla odciętych od prądu miejscowości głównie w Gminie Dołhobyczów, uzyskano deklaracje technicznego wsparcia ze strony Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie (np. dowóz żywności) oraz Państwowych Jednostek Straży Pożarnej.

Reklamy


Wszystkie Urzędy Gmin z terenu powiatu otrzymały w ze Starostwa Powiatowego komunikaty wraz z kontaktem telefonicznym do jednostek Straży Granicznej zobowiązanych zgodnie z zaleceniem Wojewody do udzielania pomocy potrzebującym.


W związku z wyjątkowo trudną sytuacją na terenie powiatu wywołaną warunkami atmosferycznymi w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie przy ul. Narutowicza 34 zorganizowano całodobowe dyżury. Dyżury pełnione są od piątku do poniedziałku przez 24 godziny na dobę.


Numery tel.:

84 69 70 780 (tel/fax) – Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

0-509-039-353 – dyżurny tel. kom.

email: pczk@powiathrubieszow.pl

84 696 48 09 – Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie; zimowe utrzymanie dróg:

84 697 26 91 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie.

 

fot. DS