Pomogą wypełnić wnioski

Gmina Hrubieszów

Reklamy

Rolnicy z terenu Gminy Hrubieszów, podobnie jak w latach poprzednich, będą mogli uzyskać pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie w 2010 r. Pomocy w świetlicach wiejskich i szkołach podstawowych udzielać będą osoby zatrudnione przez Urząd Gminy Hrubieszów.

Pierwszy dyżur zaplanowano na dzień 7 kwietnia w budynku świetlicy w Brodzicy dla mieszkańców Brodzicy i Wolicy.

Pracownicy Urzędu będą wyjeżdżać do poszczególnych miejscowości przez 27 dni, do dnia 14 maja. W trakcie, a także po tym terminie będzie również możliwość uzyskania pomocy w Hrubieszowie, w Urzędzie Gminy.

Harmonogram udzielania pomocy w 2010 r. rolnikom z Gminy Hrubieszów przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie:

1. Annopol 10.05.10 r. świetlica w Stefankowicach
2. Brodzica 07.04.10 r. świetlica
3. Cichobórz 08.04.10 r. świetlica
4. Czumów 09.04.10 r. świetlica
5. Czerniczyn 12.04.10 r. świetlica
6. Czortowice 30.04.10 r. świetlica w Moniatyczach
7. Dziekanów 13.04.10 r. świetlica
8. Dąbrowa 14.04.10 r. szkoła podstawowa
9. Gródek 15.04.10 r. świetlica
10. Husynne 16.04.10 r. świetlica
11. Janki 19.04.10 r. świetlica
12. Kobło 20.04.10 r. świetlica
13. Kosmów 21.04.10 r. szkoła podstawowa
14. Kozodawy 22.04.10 r. świetlica
15. Kułakowice Pierwsze 23.04.10 r. świetlica
16. Kułakowice Drugie 26.04.10 r. świetlica
17. Kułakowice Trzecie 27.04.10 r. świetlica
18. Łotoszyny 22.04.10 r. świetlica w Kozodawach
19. Masłomęcz 28.04.10 r. świetlica
20. Metelin 29.04.10 r. świetlica
21. Moniatycze 30.04.10 r. świetlica
22. Moniatycze-Kolonia 30.04.10 r. świetlica w Moniatyczach
23. Moroczyn 04.05.10 r. świetlica
24. Mieniany 05.05.10 r. świetlica
25. Nowosiółki 06.05.10 r. świetlica
26. Obrowiec 07.05.10 r. świetlica
27. Stefankowice 10.05.10 r. świetlica
28. Stefankowice-Kolonia 10.05.10 r. świetlica w Stefankowicach
29. Szpikołosy 11.05.10 r. świetlica
30. Ślipcze 12.05.10 r. świetlica
31. Świerszczów 13.05.10 r. świetlica
32. Teptiuków 14.05.10 r. świetlica
33. Turkołówka 30.04.10 r. świetlica w Moniatyczach
34. Ubrodowice 10.05.10 r. świetlica w Stefankowicach
35. Wolica 07.04.10 r. świetlica w Brodzicy
36. Wołajowice 30.04.10 r. świetlica w Moniatyczach

– możliwość zwiększenia ilości dni w większych sołectwach lub pozostawienie pozostałego okresu do minimum 15 maja na dyżury w urzędzie gminy
– konieczność codziennego dowożenia i przywożenia pracowników

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki