Porada prawna: Kłopotliwa współwłasność działki

Kilka lat temu, razem z moim byłym kolegą kupiliśmy działkę budowlaną (po 1/2 części) celem postawienia na niej domu bliźniaczego, tzw. „bliźniaka”. Niestety w trakcie planów budowlanych popadliśmy w konflikt…

Reklamy


PYTANIE CZYTELNIKA PORTALU:

Kilka lat temu, razem z moim byłym kolegą kupiliśmy działkę budowlaną (po 1/2 części) celem postawienia na niej domu bliźniaczego, tzw. „bliźniaka”. Niestety w trakcie planów budowlanych popadliśmy w konflikt, który trwa do dnia dzisiejszego i powoduje, że działka nie jest w ogóle użytkowana w sposób budowlany, a służy jedynie jako działka rekreacyjna. Chciałbym ją podzielić u notariusza, ale ze strony mojego byłego kolegi jest sprzeciw. Czy można tego jakoś dokonać bez jego zgody?

 

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (art. 195 k.c.) własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Niepodzielność sprowadza się do tego, że pomimo, iż każdy ze współwłaścicieli posiada po 1/2 udziału w prawie własności, to nie można w terenie wytyczyć, która konkretnie część należy do każdego z nich.

Względy praktyczne przemawiają, że w przypadku nieruchomości niezabudowanych, najkorzystniej jest, już w samym akcie notarialnym dokonać tzw. podziału „quoad usum”, czyli podziału do korzystania. Polega to na tym, że chociaż działka jest we współwłasności, to każdemu ze współwłaścicieli przysługuje prawo do korzystania z konkretnej, oznaczonej dokładnie części działki. Jeżeli istnieje zgoda współwłaścicieli, takiego podziału można dokonać również po zawarciu aktu notarialnego.

Oczywiście przepisy przewidują również, że podział rzeczy (tutaj: nieruchomości), może nastąpić na kilka sposobów: 1) rzecz zostanie podzielona dokładnie w odpowiednich częściach odpowiadających udziałom (tutaj: po połowie), 2) rzecz zostanie podzielona w częściach nieodpowiednich do posiadanych udziałów z dopłatami, 3) rzecz zostanie przydzielona tylko jednemu ze współwłaścicieli ze spłatą na rzecz pozostałych, 4) rzecz zostanie sprzedana, a uzyskana kwota będzie podlegała podziałowi.

Zgoda innych współwłaścicieli do dokonania sądowego zniesienia współwłasności nie jest potrzebna. W celu realizacji prawa należy napisać i złożyć w odpowiednim Sądzie wniosek o zniesienie współwłasności rzeczy, dołączając do niego odpowiednie dokumenty, wymagane przepisami.

Na marginesie warto wskazać, że Sąd dokonujący zniesienia współwłasności nieruchomości jest władny, nawet bez zgody współuczestników postępowania (współwłaścicieli), dokonać samodzielnie wyboru sposobu zniesienie współwłasności, stosownego do okoliczności sprawy (tak: Postanowienie SN z dn. 23 lipca 1982r., sygn. akt: III CRN 161/82).

 

 

EWENTUALNE PYTANIA, W CELU UDZIELENIA ODPOWIEDZI NA ŁAMACH PORTALU, CZYTELNICY MOGĄ KIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO NA ADRES E-MAIL: prawnik-chelm@wp.pl

 

Tomasz Gabrylewicz

e-mail: prawnik-chelm@wp.pl

tel.: 883 001 676