Porady prawne: Kłopoty z komornikiem

Klika miesięcy temu straciłem pracę i popadłem w problemy finansowe. Miałem odłożone na „czarną godzinę” około 15 tysięcy złotych, które niestety zabrał mi ostatnio z konta komornik na pokrycie moich zaległości.

Reklamy

 

PYTANIE CZYTELNIKA PORTALU:  

Klika miesięcy temu straciłem pracę i popadłem w problemy finansowe. Miałem odłożone na „czarną godzinę” około 15 tysięcy złotych, które niestety zabrał mi ostatnio z konta komornik na pokrycie moich zaległości. Mam wobec tego pytanie, czy możliwe jest pozbawienie człowieka jego wszystkich oszczędności i środków do życia?

Reklamy


W sytuacji zaistniałej w pytaniu wyraźnie widać, że zarówno komornik, a w szczególności bank prowadzący rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy dłużnika, dokonali czynności niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a mianowicie naruszając przepis art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku „prawo bankowe” (tj. Dz.U. z  2012r., poz. 1376 z późń. zm.) – dalej PrBank. Zgodnie z przytoczonym przepisem środki pieniężne znajdujące się między innymi na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych wolne są od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. Obecnie, w zgodzie z Komunikatem Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 2014r. (Dz.Urz.GUS z  2014r., poz. 20), takie wynagrodzenie wynosi 3974,79 zł. Powyższe oznacza zatem, że aktualnie kwotą wolną od zajęcia na rachunku bankowym jest 11.924,37 zł, jeśli rzecz jasna powstał on przed wejściem w życie powyższego obwieszczenia.

Niestety czas na możliwość interwencji jest ograniczony, bowiem od momentu dowiedzenia się przez dłużnika o zajęciu rachunku, ma on tylko 7 dni na złożenie skargi na czynności komornika i wytknięcie błędów. Poza powyższą skargą istnieje również możliwość złożenia skargi w trybie tzw. „nadzoru” do właściwego Prezesa Sądu, przy czym jej rozpatrzenie uzależnione jest już od uznania sędziego i wymaga gruntownego uzasadnienia.

 

 

EWENTUALNE PYTANIA, W CELU UDZIELENIA ODPOWIEDZI NA ŁAMACH PORTALU, CZYTELNICY MOGĄ KIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO NA ADRES E-MAIL:prawnik-chelm@wp.pl

 

Tomasz Gabrylewicz

Pl. Kupiecki 10, 22 – 100 Chełm

e-mail: prawnik-chelm@wp.pl

tel.: 883 001 676