22 lipca 2024

Porady prawne: Przyjaciel będący dłużnikiem

Sprzedałem mojemu znajomemu samochód ponad rok temu za 12.000 zł. Cenę miał mi zapłacić w 4 ratach, po 3.000 zł każda. Niestety poza pierwszą ratą, reszty nie uregulował i mówi, że aktualnie nie ma pieniędzy…

Reklamy

 

PYTANIE CZYTELNIKA PORTALU:

Sprzedałem mojemu znajomemu samochód ponad rok temu za 12.000 zł. Cenę miał mi zapłacić w 4 ratach, po 3.000 zł każda. Niestety poza pierwszą ratą, reszty nie uregulował i mówi, że aktualnie nie ma pieniędzy, ale jak już będzie miał to mi odda. Boję się, że roszczenie to ulegnie przedawnieniu. Czy tak może się stać?

Reklamy

 

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Co do zasady przedawnienie wynosi lat 10, ale niekiedy okres ten ulega skróceniu lub wydłużeniu na podstawie przepisów szczególnych. I taki też charakter mają przepisy dotyczące płatności ratami, bowiem świadczenia okresowe przedawniają się z okresem 3 lat od dnia ich wymagalności, a zatem w okresie krótszym od ogólnego.

Należy bardzo uważać z kwestią przedawnienia. Samo w sobie przedawnienie nie powoduje w prawdzie, że nie można wystąpić o zapłatę do sądu, ale w razie podniesienia przez pozwanego w procesie zarzutu i uwzględnienia go przez sąd, nie będzie miał ten drugi innego wyboru jak powództwo oddalić i obciążyć powoda kosztami procesu – niekiedy dosyć wysokimi.

Reklamy

Istnieją różne sposoby przerywania biegu terminu przedawnienia jak chociażby uznanie przez dłużnika długu albo zawezwanie do próby ugodowej, ale najlepszy rozwiązaniem jest wystąpienie na drogę postępowania sądowego celem odzyskania należnych kwot.

W praktyce bywają sytuacje, że dłużnicy, którymi są znajomi, a nawet bliska rodzina nie spełniają swoich roszczeń co do zapłaty. Należy pamiętać, że okoliczność, iż ufało się tym osobom, a nawet, że uznawały one dług ustnie, a my nie mamy świadków, doprowadzić może do sytuacji, w której długu nie uda się skutecznie odzyskać.

 


EWENTUALNE PYTANIA, W CELU UDZIELENIA ODPOWIEDZI NA ŁAMACH PORTALU, CZYTELNICY MOGĄ KIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO NA ADRES E-MAIL:prawnik-chelm@wp.pl

 

Tomasz Gabrylewicz

Pl. Kupiecki 10, 22 – 100 Chełm

e-mail: prawnik-chelm@wp.pl

tel.: 883 001 676