Porady prawne: Zmiana nazwiska dziecka

Rozwiodłam się z mężem kilka miesięcy temu i powróciłam do swojego poprzedniego nazwiska. Mamy wspólną, małoletnią córkę, która aktualnie ma 11 lat. Zarówno ona jak i ja chciałybyśmy, aby nosiła ona moje panieńskie nazwisko…

Reklamy

 

Pytanie:

Rozwiodłam się z mężem kilka miesięcy temu i powróciłam do swojego poprzedniego nazwiska. Mamy wspólną, małoletnią córkę, która aktualnie ma 11 lat. Zarówno ona jak i ja chciałybyśmy, aby nosiła ona moje panieńskie nazwisko, do którego powróciłam po rozwodzie. Czy jest na to szansa?

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 października 2008 roku „o zmianie imienia i nazwiska” (Dz.U. z 2008r., nr 220, poz. 1414 z późń. zm.) zmiana nazwiska jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci pod warunkiem, że drugi z rodziców wyraził na to zgodę. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której jedno z rodziców nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub nie jest znane albo jest pozbawione władzy rodzicielskiej. Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany nazwiska dziecka jest potrzebne także wyrażenie zgody przez to dziecko.

Brak wyrażenia zgody drugiego z rodziców nie niweczy wszak możliwości prawnych zmiany nazwiska dziecka, przy czym w przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka, każde z tych rodziców może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka.

Jak wskazuje przepisy zgoda dziecka oraz drugiego z rodziców na zmianę nazwiska dziecka powinna zostać wyrażona osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą, lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

 

EWENTUALNE PYTANIA, W CELU UDZIELENIA ODPOWIEDZI NA ŁAMACH PORTALU, CZYTELNICY MOGĄ KIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO NA ADRES E-MAIL: prawnik-chelm@wp.pl

 

Tomasz Gabrylewicz – prawnik

Pl. Kupiecki 10, 22 – 100 Chełm

e-mail: prawnik-chelm@wp.pl

tel.: 883 001 676