Porozumienie o współpracy między hrubieszowskim pułkiem i UPZ

12 marca, podpisane zostało porozumienie o współpracy między Uczelnią Państwową im. Szymona Szymonowica w Zamościu a 2. Hrubieszowskim Pułkiem Rozpoznawczym im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.

Reklamy

 

Porozumienie podpisali rektor UPZ dr hab. Andrzej Samborski oraz dowódca 2. HPR płk Jakub Garbowski.

Na mocy porozumienia, Uczelnia i Pułk będą współpracować ze sobą w celu m.in.: pozyskiwania kandydatów do służby wojskowej, kształtowania pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP, integrowania środowiska żołnierskiego i akademickiego, podnoszenia wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego wśród studentów oraz wychowania patriotycznego i edukacji proobronnej młodzieży akademickiej.

Ponadto studenci UPZ będą mogli odbywać wizyty studyjne w jednostce wojskowej i poznać specyfikę służby w Wojskach Lądowych.

Zgodnie z zawartym porozumieniem, Uczelnia Państwowa w Zamościu i 2. Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy będą współpracować również przy organizacji wydarzeń kulturalno-światowych i sportowo-rekreacyjnych.

Uczelnia i jednostka z Hrubieszowa współdziałają ze sobą na wielu płaszczyznach. Żołnierze kształcą się na studiach licencjackich na kierunku bezpieczeństwo narodowe oraz na studiach podyplomowych. Ponadto jednostka z Hrubieszowa co roku uczestniczy w organizowanym przez Uczelnię Dniu Bezpieczeństwa Narodowego. UPZ zaś od lat wspiera Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego organizowany przez 2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy. Warto też zaznaczyć, że studenci UPZ uczestniczący w programie Legia Akademicka MON odbywają przeszkolenie wojskowe właśnie w jednostce w Hrubieszowie i pod kierunkiem kadry 2. HPR.

 

info i fot. Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

 


 

Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Przetrwanie, unikanie, opór w niewoli oraz ucieczka. Hrubieszowscy zwiadowcy na szkoleniu SERE

WIADOMOŚCI – Dzień Kobiet w hrubieszowskim pułku