Portugalia obejmuje przewodnictwo w UE

W dniu 1 lipca Portugalia objęła półroczne przewodnictwo w Unii Europejskiej. Premier José Sócrates przedstawił na ostatnim posiedzeniu plenarnym w Strasburgu główne cele, które jego kraj będzie realizował w ciągu nadchodzących sześciu miesięcy.

Reklamy

Przedstawiając eurodeputowanym priorytety portugalskiego przewodnictwa w UE, premier Portugalii Jose Socrates podkreślił, że najważniejszym celem jest osiągnięcie porozumienia w sprawie unijnego Traktatu Reformującego na październikowym szczycie w Lizbonie.

Obiecał też, że Lizbona będzie starała się doprowadzić do końca roku do rozszerzenia strefy Schengen, czyli zniesienia kontroli na wewnętrznych granicach w UE z nowymi krajami wspólnoty. Zgodnie z przyjętym kalendarzem zniesienie kontroli na lądowych i morskich przejściach granicznych ma nastąpić już 31 grudnia 2007 r., a na lotniczych najpóźniej do 29 marca 2008 r. Ponadto Socrates podkreślał, że najważniejszym spotkaniem będzie przewidziany na grudzień szczyt UE – Afryka. Poprzedni także zorganizowano za przewodnictwa Portugalii w 2000 r. w Kairze.

Reklamy

W kwestiach ekonomicznych nawiązał do Strategii Lizbońskiej. Program konkurencyjności UE musi wejść w nową fazę, podkreślał przewodniczący Rady UE.

Wśród pozostałych zadań sześciomiesięcznego przewodnictwa portugalskiego José Sócrates wymienił między innymi powołanie Europejskiego Instytutu Technologicznego oraz stworzenie podstaw technicznych dla realizacji planów ograniczenia emisji CO2. Ważnym zadaniem dla UE będzie również zintegrowane podejście do polityki imigracyjnej uwzględniające sytuację w krajach pochodzenia imigrantów oraz wspomagające integrację ludności napływowej ze społeczeństwem Unii Europejskiej.

Przewodnictwu portugalskiemu zależy na wzmocnieniu roli Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej. Portugalia będzie dążyła do zacieśnienia więzów Unii Europejskiej z Afryką i z krajami Ameryki Południowej.

Zbigniew Zaleski