Poszukiwani pracownicy socjalni

HrubieszówDołhobyczów

Reklamy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dołhobyczowie informuje, że rozpoczęła się wstępna rekrutacja do projektu „Chcę iść naprzód – Program wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Projekt realizowany będzie w oparciu o kontrakty socjalne.

***

Poszukujemy pracowników socjalnych (o właściwych uprawnieniach) chętnych do współpracy w projekcie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Urząd Gminy Dołhobyczów

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2010