Pożegnanie dyrektora hrubieszowskiego Zakładu Karnego

27 stycznia 2020 roku w świetlicy Zakładu Karnego w Hrubieszowie odbyła się uroczystość pożegnania dyrektora Zakładu Karnego płk. Janusza Krotkiewicza przechodzącego na emeryturę.

Reklamy

 

Płk Janusz Krotkiewicz zakończył długoletnią służbę, w której spędził ponad 28 lat swojego życia. Do Służby Więziennej wstąpił we wrześniu 1991 roku jako strażnik działu ochrony. Następnie realizował zadania w dziale penitencjarnym, a od 1999 roku był kierownikiem tego działu. Od 2006 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Hrubieszowie. 1 lutego 2013 roku został mianowany na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Hrubieszowie. Podczas pełnienia służby pułkownik dał się poznać jako wymagający szef, zawsze gotowy wysłuchać opinii swoich podwładnych. Niezwykła umiejętność zjednywania sobie ludzi, życzliwość i sprawiedliwość jaką kierował się w codziennej służbie na zawsze pozostanie w pamięci wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych hrubieszowskiej jednostki.

Na uroczystości obecni byli: Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ppłk Krzysztof Stefanowski, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, duchowieństwa, sądu, prokuratury, organizacji i instytucji od lat współpracujących z hrubieszowską jednostką, dyrektorzy jednostek z OISW w Lublinie, oraz funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Hrubieszowie.

Ppłk Krzysztof Stefanowski, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie podziękował odchodzącemu dyrektorowi za wieloletnią służbę, wzorowe i profesjonalne pełnienie obowiązków, pracowitość i zaangażowanie, oraz za znaczący wkład w funkcjonowanie jednostki. Licznie przybyli goście złożyli na ręce dyrektora podziękowania i wyrazy uznania. 

Dyrektor pożegnał się z załogą hrubieszowskiej jednostki, życząc wytrwałości w dalszym pełnieniu służby i dziękując za profesjonalizm i zaangażowanie w pracę.

 

info i fot.: ZK Hrubieszów