21 lipca 2024

Poznajemy Małą Ojczyznę Hrubieszowszczyznę. Zajęcia turystyczno-integracyjne uczniów ze Staszica

7 września klasa ID – humanistyczna ze Staszica z opiekunami: Barbarą Wierzchowską i Robertem Harpeniukiem pieszo zawędrowała do Czumowa.

Reklamy


Gościnne podwoje pałacu należącego niegdyś do rodu Pohoreckich, otworzył przed nami Pan na włościach Marian Pawlak. Przybliżył niezwykłe dzieje Królewskiego Kąta, snuł opowieść o przeszłości nie tylko pałacu, ale i okolic z Hrubieszowem włącznie.

Rozmiłowany w dziejach dawnych i wspólczesnych, właściciel przepięknej rezydencji, pokazał nie tylko pałacowe komnaty, ale udostępnił również zbiory będące śladem rzeczywistości PRL – tak odległej dla  współczesnej młodzieży. Opowiadał o ludziach, który rozsławiali Hrubieszów w kraju i poza jego granicami: prof. Wiktorze Zinie, Stefanie Du Chateau, nauczycielu LO Zygmuncie Drewniku.

Reklamy

Interesującą gawędę uzupełnił regionalista Jan Kalisz, który przypomniał historię ziem  tzw. Grodów Czerwieńskich.

Po części duchowej, rozpoczęliśmy piknik z wiktuałów przyniesionych z rodzinnych zapasów – dżemów różnych smaków. Ozdobą słodkiej uczty były śpiewy przy wtórze gitary. Piękne słoneczko uśmiechało się do nas przez całą wyprawę.

Reklamy

Panu MARIANOWI PAWLAKOWI PIĘKNIE DZIĘKUJEMY za gesty staropolskiej gościnności i niezwykle ciepłe nuty sympatii dla młodzieży ze Staszica.


Klasa ID z wychowawczynią Barbarą Wierzchowską