17 kwietnia 2024

Poznali techniki arteterapeutyczne

W dniu 16.05.2015 r Centrum Szkoleniowe „Metamorfoza” przy współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Hrubieszowie zorganizowały „Warsztaty Arteterapeutyczne”.


Uczestnicy (nauczyciele, pedagodzy, pracownicy świetlic, wychowawcy, pracownicy warsztatów terapii zajęciowej) poznali trzy techniki arteterapeutyczne:

– praca z drewnem – temat: Anioł

– papieroplastyka – wieniec z wikliny papierowej

– makrama – biżuteria

Głównym celem warsztatów arteterapeutycznych było ukazanie jakie wartości w pracy terapeuty ma stosowanie materiałów artystycznych oraz jak je wykorzystywać na zajęciach z podopiecznymi. Kursanci dowiedzieli się jak z pomocą sztuki pomóc podopiecznym podnieść poziom samoakceptacji i poprawić ich kontakty w grupie oraz jak ich zachęcać do aktywności twórczej.

Kluczową rolę w arteterapii odgrywa relacja terapeutyczna, która różni się od relacji w tradycyjnych formach psychoterapii, ponieważ zachodzi między pacjentem/osobą uczestniczącą w zajęciach, a dziełem. Ta forma terapii może być szczególnie użyteczna dla osób, które mają trudności z wyrażeniem swoich myśli i uczuć drogą werbalną.

Zajęcia prowadziły trenerki z Centrum Szkoleniowego „Metamorfoza” – Monika Pałczyńska i Eliza Romańska.