26 lutego 2024

Prawo: Przelew na niewłaściwe konto

Czasami zdarza się, że w czasie przelewu doszło do pomyłki np. został wpisany niewłaściwa numer konta albo niewłaściwa kwota. 

Reklamy

W takiej sytuacji w pierwszej kolejności powinniśmy skontaktować się ze swoim bankiem i poprosić o wstrzymanie przelewu. Będzie to możliwe, jeżeli błąd wychwyciliśmy szybko, jeszcze przed tzw. sesją wychodzącą. Warto sprawdzić w jakich godzinach odbywają się sesje rozliczeniowe w naszym banku. 

Zasygnalizować należy w tym miejscu, że przelewy kierowane z naszego konta na inne konto w tym samym banku realizowane są niezwłocznie, nie oczekują na sesje wychodzące. W sytuacji gdy przelew, wyszedł i trafił na nieprawidłowe konto bankowe np. do osoby, której w ogóle nie znamy wówczas bank wezwie  odbiorcę  do zwrotu pieniędzy w terminie 30 dni. 

Reklamy

Czytaj: Prawo: Wakacje od ZUS dla mikroprzedsiębiorców

Jeżeli odbiorca pieniędzy, nie zwróci ich na nasze konto w wyznaczonym terminie wówczas bank, zgodnie z przepisami ustawy o usługach płatniczych przekaże nam w ciągu 3 dni dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, nazwę, adres osoby czy firmy, do której przelew został skierowany, 

W takiej sytuacji możemy wystąpić z pozwem o zwrot należności z bezpodstawnego wzbogacenia (o zapłatę). Zasadne również może być złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przywłaszczenia mienia. Przed wdrożeniem postępowania przygotowawczego albo sądowego warto skontaktować się z adwokatem albo radcą prawnym. 

­

adwokatka Magdalena Kusik-Balicka

Stowarzyszenie Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie

www.dabekkusik.pl

stowarzyszeniesiw.pl

Zerknij na Instagram →