22 czerwca 2024

Problemy uzależnień w Hrubieszowie

W dniu 20 kwietnia 2007r. w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie odbyła się konferencja, na której przedstawiono raport z badań monitoringowych pt. „Diagnoza problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla miasta Hrubieszowa”.

Reklamy

br />Raport przedstawił Pan Grzegorz Hryszkiewicz przedstawiciel Firmy Ekspertyzy – Edukacja – Terapia „EKSTER” z Opolna Zdrój, która przeprowadzała badania w 2006r. Raport zawiera takie zagadnienia:
alkohol w życiu dorosłych mieszkańców regionu,
alkohol a młodzież,
młodzież a narkotyki,
przemoc rówieśnicza i domowa.

Raport został wykorzystany przy tworzeniu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 r. i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 r.

Reklamy

Raport przekazano wszystkim uczestnikom konferencji do wykorzystania.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele hrubieszowskich szkół, parafii, stowarzyszeń, Ośrodka Kuratorskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Hrubieszowskiego Domu Kultury, Policji i Straży Miejskiej.

Reklamy

Po przedstawieniu raportu wywiązała się ożywiona dyskusja, w której dyskutanci analizowali wyniki badań i zastanawiali się jakie podjąć działania profilaktyczne aby skutecznie chronić młodzież przed zagrożeniami.

Info:
W. Mucha (UM)