17 czerwca 2024

Profilaktyka uzależnień w Staszicu

23 lutego w auli Zespołu Szkół nr 2 w Hrubieszowie odbyło się spotkanie uczniów klas I i II liceum z funkcjonariuszką Powiatowej Komendy Policji w Hrubieszowie aspirant Edytą Krystkowiak.

Reklamy

Podczas spotkania przybliżono młodzieży problem przestępczości wśród nieletnich. Omówiono wiele problemów dotyczących zapobiegania i zwalczania demoralizacji wśród młodzieży.

Skoncentrowano się również na szeroko pojętej profilaktyce uzależnień. Policjantka przekazała wychowankom wiedzę na temat szkodliwości środków uzależniających oraz ich negatywnego wpływu na organizm człowieka.

Reklamy

W końcowej części spotkania młodzież zadawała pytania dotyczące regulacji zagadnień procesowych i wykonawczych związanych z odpowiedzialnością nieletnich.

 

 

Zespół Wychowawców LO

Reklamy

fot. ZS nr 2