Promocja katalogu malarstwa Pawła Gajewskiego

W piątek 4 listopada w Muzeum im. ks. St. Staszica odbyła się promocja katalogu malarstwa Pawła Gajewskiego, autorstwa Doroty Grzymały – kustosza w Dziale Sztuki hrubieszowskiego Muzeum.

Reklamy

 

Publikacja została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


***


Krótki życiorys Pawła Gajewskiego

Paweł Gajewski urodził się 18 grudnia 1889 r. w miejscowości Drogojówka na terenie powiatu hrubieszowskiego (obecna Gmina Trzeszczany). Był uczniem Szkoły Przemysłowej w Krakowie oraz Państwowego Instytutu Sztuk Plastycznych we Lwowie. Od roku 1908 do 1913 kształcił się w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni Wojciecha Weissa (1875-1950)Po ukończeniu ASP uzyskał stypendium, dzięki któremu wyjechał na roczne studia do Paryża. Gajewski uczył w gimnazjum w Zamościu, następnie do 1939 r. w Szkole Sztuki Zdobniczej i Przemysłu we Lwowie. Piastował funkcje prezesa w Związku Dziesięciu Plastyków we Lwowie oraz Syndykatu Artystów Plastyków Ziem Południowo – Wschodnich. Od 1925 r. należał do Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie.Brał udział w wielu wystawach malarstwa – głównie zbiorowych.

W czasie II wojny światowej Gajewski był więziony w Zamościu, na zamku w Lublinie i w obozach koncentracyjnych w Oranienburgu i Dachau. Wojna odcisnęła piętno nie tylko na życiorysie Pawła Gajewskiego, ale również na jego dorobku artystycznym, którego większość niestety przepadła. Jedynie w Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie jest prezentowana licząca kilkanaście obrazów galeria jego malarstwa.  

Tuż po zakończeniu wojny w 1945 r. Gajewski podjął pracę instruktora sztuk plastycznych Ministerstwa Kultury i Sztuki – początkowo w Lublinie, następnie zaś w Warszawie. Od roku 1946 był profesorem w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Kierował tam pracowniami tkactwa i tkaniny dekoracyjnej, prowadził ćwiczenia z technologii a także organizował warsztaty z zakresu tkactwa i farbiarstwa. Ponadto opracowywał technologię barwników roślinnych, konstruował warsztaty tkackie.

Paweł Gajewski zmarł 15 stycznia 1950 r. w Sopocie, gdzie został pochowany. Do dziś w miejscowości Putnowice Górne (Gmina Uchanie powiatu hrubieszowskiego) zachował się budynek, w którym niegdyś mieszkał.

 

(źródło: D. Grzymała, Wpisani w krajobraz Ziemi Hrubieszowskiej, Hrubieszów 2014).

Opracowanie: Dorota Grzymała

Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie