25 czerwca 2024

Przeczytaj – Przemyśl – Przechowuj w pamięci

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Dnia 31 marca 2009 w Bursie Międzyszkolnej w Hrubieszowie odbyła się akcja profilaktyczna pod hasłem „Przeczytaj – Przemyśl – Przechowuj w pamięci”. Akcja dotyczyła szkodliwego wpływu palenia papierosów na organizm człowieka.

Dnia 31 marca 2009 w świetlicy Bursy Międzyszkolnej w Hrubieszowie, w ramach promowania zdrowego stylu życia wśród młodzieży odbył się quiz na temat szkodliwego wpływu palenia papierosów na organizm człowieka. Quiz poprzedzony był tygodniową akcją pod hasłem „Przeczytaj – Przemyśl – Przechowuj w pamięci”. Dzięki akcji wychowankowie mogli poszerzyć
i uzupełnić wiadomości na temat istoty uzależnienia, zawartości szkodliwych substancji w dymie papierosowym oraz sposobów walki z nałogiem nikotynowym. Wiadomości były codziennie umieszczane i systematycznie aktualizowane w gablocie informacyjnej na terenie bursy. Wychowankowie chętnie i z zaangażowaniem wzięli udział w quizie, wykazując się dużą wiedzą na temat szkodliwości palenia papierosów. Zwycięzcy otrzymali nagrody, a dla wszystkich przygotowany został słodki poczęstunek. Akcję profilaktyczną zorganizowała wychowawczyni pani Urszula Sitarz we współpracy z wychowawczynią panią Katarzyną Naja.

Reklamy

tekst
KN

zobacz zdjęcia >>

Reklamy

Hrubieszow LubieHrubie 2009