23 maja 2024

Przed nami XXI sesja Rady Powiatu

16 czerwca odbędzie się XXI sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie. Głównym punktem obrad będzie rozpatrzenie wniosku o odwołanie Starosty Hrubieszowskiego.

 

Początek obrad o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie przy ul. Narutowicza 34.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów z XIX sesji Rady Powiatu z dnia 30 kwietnia 2020 r. i XX sesji Rady Powiatu z dnia 12 maja 2020 r.

5. Wnioski i oświadczenia obywatelskie.

6. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Starosty Hrubieszowskiego i przeprowadzenie głosowania:

a) przedstawienie wniosku Klubu Radnych PSL o odwołanie Starosty Hrubieszowskiego złożonego na sesji Rady Powiatu w Hrubieszowie w dniu 12 maja 2020 r.,

b) przedstawienie stanowiska Starosty Hrubieszowskiego do wniosku o jego odwołanie,

c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Hrubieszowie dotyczącej wniosku Klubu Radnych PSL o odwołanie Starosty Hrubieszowskiego złożonego na sesji Rady Powiatu w Hrubieszowie w dniu 12 maja 2020 r.,

d) wybór Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania tajnego,

e) głosowanie i ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną,

f) podjęcie uchwały Rady Powiatu w Hrubieszowie w sprawie odwołania Starosty Powiatu Hrubieszowskiego.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Zakończenie obrad.