17 kwietnia 2024

Przedsiębiorco rozważ faktoring dla swojej firmy

Utrzymanie bezpiecznej płynności finansowej, ale również budowanie przewagi nad konkurencją, dzięki większej elastyczność w kontaktach handlowych umożliwi firmie stosowanie faktoringu. Można powiedzieć, że faktoring jest stworzony do wspomagania wzrostu obrotów – bez którego żadna firma nie będzie się rozwijać.

Finansowanie firmy poprzez faktoring

Firmy stosujące lub zamierzające stosować kredyt kupiecki w relacjach handlowych ze swoimi odbiorcami mogą wykorzystać faktoring do finansowania. Faktoring to usługa złożona, która integruje finansowanie z administrowaniem należnościami, w następstwie czego jego koszt jest zwykle wyższy niż w kredycie obrotowym. Jednak faktoring ma wiele zalet, które pozwalają mu cieszyć się rosnącym zainteresowaniem przedsiębiorców.

Faktoring jest bardziej elastycznym od kredytu środkiem bieżącego finansowania firmy, ale przede wszystkim jego zaletą jest większa dostępność. Bankowa odmowa finansowania przedsiębiorstwa kredytem obrotowych nie niweczy szans na finansowanie poprzez faktoring. Jest to możliwe, gdyż w przeciwieństwie do kredytu, uruchomienie faktoringu nie wymaga od firmy posiadania zdolności kredytowej czy rzeczowych zabezpieczeń. Kluczowym zabezpieczeniem w faktoringu są wystawiane poprzez firmę faktury.

Dostępność do usługi

Poza dużymi firmami zorganizowanymi w formie spółki prawa handlowego z faktoringu korzystać mogą z również osoby prowadzący mała nawet jednoosobową firmę. Pewnym ograniczeniem zawłaszcza dla większych firm, może być natomiast przyznawany przez instytucję faktoringową górny próg finansowania tzw. limit finansowania. Może być on jednak zwiększony w trakcie współpracy.

Niestety z faktoringu nie mogą skorzystać wszystkie firmy. Niezbędnym wymogiem skorzystania przez firmę z faktoringu jest prowadzenie sprzedaży (towarów ewentualnie usług) z wydłużonymi terminami płatności. Poza tym faktoringiem będą mogli pozostać objęci tylko wiarygodni kontrahenci, pozytywnie zweryfikowanie przez instytucję finansową.

Aby uzyskać pozytywną decyzję firmy faktoringowej, przedsiębiorstwo musi przedstawić informacje tyczące się prowadzonej aktywności oraz typowe dane o sytuacji płatniczej. Instytucje finansowe przed rozpoczęciem kooperacji rozpatrują strukturę należności i zobowiązań spółki, zwracają uwagę na przyznawane terminy zapłaty jak i punktualność wywiązywania się płatników ze zobowiązań. Preferowanymi poprzez firmy faktoringowe odbiorcami są odbiorcy, z którymi istnieje dobra historia współpracy.

Dobór wariantu faktoringu

Niezbędnym warunkiem skorzystania z faktoringu będzie również poinformowanie odbiorców i pozyskanie ich aprobaty na cesję wierzytelności. Jeśli kontrahent nie daje akceptacji na faktoring, to w większości przypadków zapobiega to zastosowaniu klasycznego faktoringu. Przedsiębiorstwo w tej sytuacji może opcjonalnie pomyśleć o faktoringu cichym, jednak dostęp do tej usługi jest bardzo ograniczony.

Faktoring jest produktem finansowym mającym wiele wariantów. Owocem tego jest również wielorakość wśród ofert spółek faktoringowych. Każda oferta wymaga koniecznie indywidualnego przeanalizowania i porównania. Należy uwzględnić charakter prowadzonej działalności biznesowej oraz potrzeby swojej firmy. Dopiero wówczas jest szansa na wybór oferty, która najlepiej zaspokoi potrzeby firmy. Przekrój różnych ofert firm faktoringowych dopasowanych do różnych potrzeb można sprawdzić w serwisie: FAKTORINGoferty.pl

­

(tekst i fot. mat. partnera)