18 kwietnia 2024

Przedświąteczne akcje PCK

Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy tradycyjnie przed Świętami Bożego Narodzenia podejmuje szereg działań mających na celu pomoc w godnym przeżyciu tego okresu. W szkołach, sklepach i zakładach pracy na terenie całego województwa wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża prowadzą zbiórki żywności, artykułów chemicznych i higienicznych oraz innych darów przydatnych przed i w czasie Świąt.

Od dwóch dni Młodzież PCK w biurze w Lublinie przygotowuje 750 paczek dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych prowadzonych przez Polski Czerwony Krzyż w powiatach bialskim, biłgorajskim, chełmskim, hrubieszowskim, lubelskim, puławskim, ryckim, świdnickim.

Środki w wysokości ponad 50 000 złotych na ten cel pochodzą z nawiązek sądowych zasądzonych na cele społeczne realizowane przez Polski Czerwony Krzyż.

Ponadto we wtorek 20 grudnia 2011 dla 50 podopiecznych naszej organizacji wraz z lubelskimi restauratorami przygotujemy uroczystą wieczerzę wigilijną.

***

Lubelski Oddział Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża